Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Individualizarea pregătirii fizice şi tehnice a fotbaliştilor seniori în cadrul perioadei pregătitoare de iarnă a antrenamentului sportiv


Autor: Răzvan Sandu Enoiu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 796.332.015.54

Adobe PDF document 1.21 Mb / în română
239 pagini

Cuvinte Cheie

individualizarea pregătirii, perioada pregătitoare de iarnă, antrenament sportiv, pregătire fizică specifică, pregătire tehnică, program de pregătire

Adnotare

Cercetarea efectuată este consacrată argumentării experimentale a metodicii individualizării componentelor fizice şi tehnice ale antrenamentului sportiv în perioada pregătitoare de iarnă, la fotbaliştii seniori. Studiile de cercetare au arătat că în perioada pregătitoare de iarnă nu se acordă atenţia necesară în general individualizării procesului de antrenament şi în mod special pregătirii fizice specifice şi pregătirii tehnice în funcţie de postul de joc.

Rezultatul cercetărilor efectuate a constat în elaborarea modelului de programă experimentală, de pregătire individualizată pe posturi, a componentelor fizice şi tehnice în perioada pregătitoare de iarnă, pentru fotbaliştii seniori. Aceasta a avut la bază mijloace specifice de instruire, conform metodicii propuse, în care structura şi conţinutul pregătirii au respectat cerinţele actuale ale procesului de antrenament.

Aplicarea programei de pregătire individualizată pe posturi, s-a dovedit eficientă, întrucât componenţii grupei experimentale au înregistrat indici superiori la probele de control din cadrul testării finale, atât în cazul pregătirii fizice specifice, cât şi în cazul pregătirii tehnice.

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate, pot servi atât ca punct de referinţă în derularea unor cercetări viitoare, cât şi ca model practico-metodic pentru antrenorii şi sportivii din domeniul fotbalului, care activează la nivelul eşalonului seniori.

Cuprins


CAPITOLUL I Analiza literaturii ştiinţifico-metodice pe problemele individualizării antrenamentului sportiv în jocul de fotbal
 • 1.1. Individualizarea pregătirii în jocurile sportive – principiu modern de antrenament
 • 1.2. Pregătirea fizică – factor determinant şi latură structurală a conţinutului antrenamentului sportiv
 • 1.3. Pregătirea tehnică – factor de bază al antrenamentului sportiv
 • 1.4. Aspecte generale privind programarea şi planificarea pregătirii şi implicaţiile acestora în perioada pregătitoare de iarnă la fotbaliştii seniori

CAPITOLUL II Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării

CAPITOLUL III Aprecierea nivelului pregătirii sportive a fotbaliştilor seniori, în perioada pregătitoare de iarnă, in funcţie de postul de joc
 • 3.1. Reflectarea pregătirii fotbaliştilor seniori în documentele de evidenţă şi planificare ale antrenorilor
 • 3.2. Analiza comparativă a ponderii factorilor antrenamentului în perioada pregătitoare
 • 3.3. Locul şi importanţa pregătirii fizice şi tehnice în antrenamentul fotbaliştilor seniori
 • 3.4. Analiza rezultatelor studiului experimental privind nivelul pregătirii fizice generale, specifice şi tehnice a fotbaliştilor seniori
 • 3.5. Structura şi conţinutul programei experimentale pentru fotbaliştii seniori, în perioada pregătitoare

CAPITOLUL IV Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării programei experimentale de individualizare a pregătirii fizice şi tehnice a fotbaliştilor seniori, în perioada pregătitoare
 • 4.1. Indicii pregătirii fizice generale a fotbaliştilor seniori în perioada pregătitoare
 • 4.2. Indicii pregătirii fizice specifice a fotbaliştilor seniori în perioada pregătitoare
 • 4.3. Indicii pregătirii tehnice a fotbaliştilor seniori în perioada pregătitoare