Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurarea organizatorico-metodică de dezvoltare stabilă a întreprinderii portuare


Autor: Florescu Viorel
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Teza

CZU 334.7:656.615.071.4 (043.3)

Adobe PDF document 2.33 Mb / în română
139 pagini


Cuvinte Cheie

stabilitate, echilibru, eficienţă, sistem, algoritm, adaptibilitate, mobilitate, flexibilitate, siguranţă, manevrabilitate, gestionare, organizare, flux, marfă, criterii, port maritim, etc

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei caitole, concluzii generale şi recomandări, lista bibliografică din 166 titluri, 2 anexe, 123 pagini, 8 tabele şi 26 figuri. Rezultate obţinute: 13 lucrări ştiinţifice Domeniul de studiu: Economie şi management în ramură

Scopul şi obiectivele tezei constau în aprofundarea şi dezvoltarea principiilor teoretice, metodologice şi aplicative a pîrghiilor pentru asigurare organizării majorării eficienţei gestiunii stabile a întreprinderii portuare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică consistă în sistematizarea modelului de funcţionare stabilă a întreprinderii portuare sub formă de model al dezvoltării stabile ca funcţie scop a întreprinderii; inclusiv modelarea aspectelor funcţionale şi financiare ale procesului; clasificatorul factorilor care influenţează alegerea direcţiei de dezvoltare a porturilor maritime; introducerea noţiunii „flux riscant de mărfuri”care permite evaluarea nivelului necesar de adaptare a potenţialului de prelucrare a mărfurilor la modificările structurii fluxului de mărfuri; concretizarea algoritmului de formare a fluxului de mărfuri proiectat în funcţie de varianta de dezvoltare a infrastructurii portuare; propunerea modelului economico-matematic al activităţii eficiente stabile a portului comercial maritim Constanţa; determinarea criteriului unic de eficienţă stabilă a funcţionării comercial maritim Constanţa.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea din punct de vedere ştiinţific a asigurarii întreprinderilor portuare cu parametri calitativi şi cantitativi, algoritmi şi modele economico-matematice fapt ce confirmă determinarea şi menţinerea aspectelor organizaţional-metodologice cu privire la stabilitatea ai activităţii întreprinderii portuare în vederea modificărilor interne continue şi interacţiunii eficiente cu mediul extern.

Semnificaţia teoretică a lucrării: Veridicitatea ştiinţifică şi validitatea rezultatelor argumentate în prezenta lucrare, constă în faptul că toate cercetările teoretice, elaborările şi realizările practice sunt bazate pe instrumente analitice cunoscute în mediul ştiinţific (legi, metode, modele, algoritmi) şi domeniilor tradiţionale: matematice şi economice.

Valоarea aplicativă a lucrării: Concluziile ştiinţifice, rezultatele teoretice şi practice formulate în prezenta teză pot fi utilizate pentru majorarea eficienţei gestiunii porturilor maritime precum şi altor subiecţi a procesului de transport.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Subiectele ştiinţifice ale cercetării şi-au găsit aplicaţia la Autoritatea Navală Română Căpitănia Zonală Constanţa (act de implimentare nr.345 din 10.03.14), ItalRom Shipping and Trading LTD, Compania naţională Administraţia Porturilor maritime –SA Constanţa(act de implimentare nr.233 din 08.03.14).

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ŞI CONCEPTUALE ALE DEZVOLTĂRII STABILE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT A ÎNTREPRINDERILOR PORTUARE
 • 1.1. Premisele dezvoltării stabile a sistemelor de management în cadrul întreprinderilor
 • 1.2. Pârghiile gestiunii stabilităţii întreprinderii portuare în condiţiile concurenţiale
 • 1.3. Dezvoltarea stabilă ca obiectiv în gestionarea întreprinderii portuare
 • 1.4. Concluzii Capitolul 1

2.CERCETAREA COMPONENTELOR CE DETERMINĂ DIRECŢIA ŞI MODELUL ORGANIZĂRII DEZVOLTĂRII STABILE A ÎNTREPRINDERII PORTUARE
 • 2.1. Analiza aspectului funcţional şi financiar al stabilităţii întreprinderii portuare
 • 2.2. Factorii de influenţă asupra alegerii direcţiei de dezvoltare al întreprinderilor portuare
 • 2.3. Evaluarea şi proiectarea fluxului de mărfuri în procesul dezvoltării stabile a portului maritim
 • 2.4. Concluzii Capitolul 2

3. OPTIMIZAREA DEZVOLTĂRII STABILE AL ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII PORTUARE ÎN CONDIŢIILE ACTUALE
 • 3.1. Premisele obiective pentru elaborarea modelului economico-matematic al dezvoltării eficiente a portului maritim
 • 3.2. Analiza modelului economico-matematic al activităţii eficiente a portului maritim
 • 3.3. Utilizarea modelului economico-matematic propus pentru sporirea eficacităţii gestionării Portului Maritim Comercial Constanţa”
 • 3.4. Concluzii Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI