Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de nave în cadrul lecţiilor de educaţie fizică


Autor: Ioan Oneţ
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 796.007.5

Adobe PDF document 1.53 Mb / în română
258 pagini


Cuvinte Cheie

pregătire fizică profesional-aplicativă, optimizarea procesului instructiv-educativ, inginer naval, cultură fizică, educaţie fizică, transferul calităţilor şi deprinderilor motrice, conţinuturi educaţionale, activităţi socioprofesionale, profesiogramă, curriculă, eficienţă

Adnotare

În cadrul prezentei cercetări a fost abordată problema perfecţionării procesului instructiv-educativ al disciplinei ”Educaţia fizică” din învăţământul universitar, orientat spre pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de nave în baza substructurilor psihomotrice şi psihofizice, adecvate profesiogramei specialistului din domeniu.

În rezultatul examinărilor teoretice a problemei ,analizei si generalizării practicii existente din domeniu, testărilor şi măsurătorilor , observaţiilor pedagogice şi cronometrărilor, proiectărilor şi modelărilor a fost determinat conţinutul optim al curriculei alternative de educaţie fizică bazată pe tehnologiile adecvate din atletism, baschet, înot sportiv şi aplicativ şi gimnastică cu orientarea educaţional-profesională.

Rezultatele experimentului pedagogico-formativ permit să menţionăm eficacitatea conţinuturilor educaţionale elaborate privind pregătirea fizică profesional-aplicativă şi a metodologiei de aplicare a acesteia în cadrul procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice cu studenţii anului I şi II ( ai Facultăţii de Nave din Galaţi). Cele 116 ore-lecţii obligatorii (de profil) şi 52 ore de activitate independentă au contribuit la sporirea nivelului de dezvoltare fizică, pregătire psihomotrică şi teoretică a studenţilor grupei experimentale.

Materialele acestei cercetări pot fi recomandate pentru aplicarea lor în procesul instructiv-educativ al educaţiei fizice universitare ,facultăţilor de educaţie fizică şi sport precum şi altor instituţii cu profil ”inginerie navală”.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Probleme teoretice ale pregătirii fizice profesional-aplicative a specialiştilor din domeniul inginerie navală
 • 1.1 Aspecte teoretico-metodice ale pregătirii fizice specifice educaţiei fizice universitare
 • 1.2 Specificul activităţii profesionale a specialistului inginer naval
 • 1.3 Conţinutul teoretico-metodic al educaţiei fizice în contextul pregătirii profesionale a specialiştilor din domeniu

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1 Metode de cercetare
 • 2.1.1 Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate
 • 2.1.2 Studierea documentaţiei de lucru privind educaţia fizică profesional aplicativă şi educaţia fizică universitară
 • 2.1.3 Sondaj sociopedagogic (chestionar, interviu şi convorbire)
 • 2.1.4 Metoda observaţiei pedagogice
 • 2.1.5 Cronometrarea activităţii de muncă
 • 2.1.6 Nota de experţi, rating
 • 2.1.7 Testări medico-biologice
 • 2.1.8 Testări motrice şi psihomotrice
 • 2.1.9 Testări privind dezvoltarea psihică şi pregătirea intelectuală…
 • 2.1.10 Experimentul pedagogic (de constatare)
 • 2.1.11 Metode statistico-matematice de prelucrare şi interpretare a datelor
 • 2.2 Organizarea şi desfăşurarea cercetării

CAPITOLUL 3. Argumentarea conţinuturilor educaţionale ale pregătirii fizice profesional-aplicative a viitorilor ingineri navali
 • 3.1 Specificul profesional şi ergonomic al activităţii profesionale a inginerului naval.
 • 3.2 Fenomenul transferului în cadrul pregătirii fizice profesional aplicative a specialistului
 • 3.3 Conţinuturi educaţionale ale culturii fizice necesare pentru pregătirea fizică profesional-aplicativă a viitorilor ingineri navali

CAPITOLUL 4. Conţinutul, metodele şi formele de organizare a procesului de pregătire fizică profesional-aplicativă cu studenţii facultăţii de nave
 • 4.1 Esenţa curriculei la disciplina “Educaţie fizică” cu orientare profesional-aplicativă
 • 4.1.1 Standarde de performanţă
 • 4.1.2 Obiective generale (cadru) şi obiective de referinţă ale noii curricule de educaţie fizică universitară
 • 4.1.3 Sistemul de evaluare
 • 4.1.4 Conţinutul curriculei de pregătire fizică profesional-aplicativă…
 • 4.2 Formele de organizare a practicării exerciţiilor fizice
 • 4.3 Rezultatele experimentului pedagogico-formativ