Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile pregătirii arbitrilor în jocul de fotbal


Autor: Nicolae Craciun
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 796.332.065

Adobe PDF document 1.24 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

joc de fotbal, arbitru, programă experimentală, pregătire teoretică, pregătire fizică, pregătire psihologică, Federaţie de fotbal

Adnotare

Cercetarea problemei în cauză a demonstrat clar că de nivelul pregătirii arbitrilor depinde în mare măsură calitatea desfăşurării competiţiilor, în general, şi în jocul de fotbal, în special.

Practica demonstrează că actualmente nu există o concepţie generală privind pregătirea arbitrilor de fotbal atât pe plan mondial, cât şi cel naţional. Organizaţiile internaţionale şi cele naţionale de dirijare a procesului de pregătire a arbitrilor în jocul de fotbal indică doar nivelul spre care trebuie să tindă aceştia, însă nu prezintă căile metodice de pregătire a arbitrilor.

Reieşind din cele menţionate, a fost realizată o programă experimentală, având la bază mijloace şi metode specifice de pregătire a arbitrilor de fotbal pe toate compartimentele prevăzute de teoria şi metodica pregătirii sportive. Aplicând programa experimentală în procesul de pregătire a arbitrilor de fotbal din Republica Moldova pe parcursul a doi ani competiţionali, au fost înregistrate rezultate performante la toate compartimentele de pregătire, inclusiv pregătirea teoretică şi practico-metodică a arbitrilor.

Rezultatele cercetărilor pot fi aplicate în calitate de material metodico-didactic în cadrul federaţiilor de profil, precum şi în cadrul pregătirii profesionale a studenţilor instituţiilor de cultură fizică cu specializarea „fotbal”.

CuprinsCAPITOLUL I. Aspecte teoretico-metodice privind organizarea şi desfăşurarea arbitrajului în jocurile sportive
 • 1.1. Tendinţele de bază în pregătirea arbitrilor în sportul de performanta
 • 1.2. Aspecte teoretico – metodice privind pregătirea arbitrilor în jocurile sportive de echipă
 • 1.3. Cerinţe de bază faţă de pregătirea arbitrilor în jocul de fotbal

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării

CAPITOLUL III. Caracteristica generală privind activitatea arbitrilor în jocul de fotbal
 • 3.1. Unele aspecte privind caracteristica particularităţilor de vârsta ale arbitrilor de diferite categorii
 • 3.2. Aprecierea nivelului pregătirii teoretice a arbitrilor de fotbal
 • 3.3. Analiza activităţii motrice a arbitrilor în cadrul unui meci de fotbal
 • 3.4. Analiza indicilor psihologici ai arbitrilor de fotbal
 • 3.5. Structura şi conţinutul programei de pregătire a arbitrilor în jocul de fotbal

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a eficacităţii aplicării metodicii de pregătire ale arbitrilor în jocul de fotbal
 • 4.1. Pregătirea teoretică a arbitrilor în jocul de fotbal
 • 4.2. Dinamica indicilor pregătirii fizice a arbitrilor cuprinşi în experimentul pedagogic
 • 4.3. Caracteristicile indicilor psihologici ale arbitrilor de fotbal încadraţi în experimentul pedagogic
 • 4.4. Analiza aspectelor calitative ale arbitrajului în jocul de fotbal