Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Trairea sentimentului de singurătate la tineri


Autor: Plămădeală Victoria
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Carolina Perjan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română

Teza

CZU 159.942.52(043.3)

Adobe PDF document 4.22 Mb / în română
289 pagini


Cuvinte Cheie

singurătate, tineri, abordare integrată, formele singurătății, intensitatea singurătății, scale unidimensionale, scale multidimensionale, actualizarea sinelui, parametrii actualizării sinelui

Adnotare

Domeniul de studiu se referă la psihologia tinerilor.

Scopul cercetării constă în relevarea sentimentului de singurătate și a formelor la tineri în raport cu actualizarea sinelui și a condițiilor psihologice pentru depășirea sentimentului de singurătate.

Obiectivele cercetării: analiza literaturii de specialitate în domeniul singurătății în vederea delimitării aspectelor teoretice relevante pentru elaborarea și desfășurarea studiului experimental privind singurătatea la tineri; investigarea diferențelor de gen în trăirea singurătății la tineri și stabilirea formelor de singurătate; determinarea relaţiei dintre formele de singurătate trăite de tineri; determinarea relației între sentimentul de singurătate și parametrii actualizării sinelui la tineri; elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihosocială de creștere a nivelului parametrilor actualizării sinelui, care să permită diminuarea și depășirea sentimentului de singurătate la tineri; determinarea eficienței programului de intervenție psihosocială și propunerea unor recomandări privind strategiile de diminuare și depășire a sentimentului de singurătate la tineri.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute. Pentru prima dată la nivel național este cercetată problema singurătății la tineri, stabilite formele de singurătate, relația dintre sentimentul de singurătate și parametrii actualizării sinelui, determinate diferențele de gen, fapt ce a permis, prin program de intervenție psihosocială, modificarea și dezvoltarea parametrilor actualizării sinelui, având drept efect depășirea singurătății la tineri

Problema științifică importantă soluționată constă în studierea complexă a fenomenului singurătății, în raport cu actualizarea sinelui, fapt ce a permis elaborarea și aplicarea programului de intervenție psihosocială pentru depășirea singurătății la tineri.

Semnificația teoretică a lucrării rezidă în definirea conceptului de singurătate vis-a-vis de solitudine, îşi are expresia în cercetarea ştiinţifică a singurătății, formelor acesteia, a factorilor determinanţi ai diminuării acesteia la tineri; elucidarea notelor umaniste și cognitiv comportamentale definitorii ale singurătății ca fenomen psihic.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele obținute constituie fundamentul unui ghid de bune practici, prin elaborarea, implementarea și validarea programului de intervenție psihosocială pentru tineri în vederea creșterii nivelului parametrilor actualizării sinelui, cu scop de depășire a deficitului relațiilor sociale disponibile, a sentimentului de singurătate, precum și reconectarea socială cu efect benefic asupra calității vieții acestora.

Aprobarea și implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele acestui studiu de doctorat au fost aprobate la ședințele de catedră cu privire la activitatea doctoranzilor și la diverse conferințe naționale și internaționale. Rezultatele cercetării au fost incluse în conținutul disciplinei academice elaborate și predate de autor la specialitatea Asistență Socială: Asistența socială în domeniul sănătății mintale în cadrul UPS „Ion Creangă”

Cuprins


INTRODUCERE

1. REPERE CONCEPTUALE ALE SINGURĂTĂȚII DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGICĂ

 • 1.1. Singurătatea ca fenomen psihosociologic
 • 1.2. Abordări conceptuale ale singurătății
 • 1.3. Manifestări ale singurătății la tineri
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL EXPERIMENTAL AL RELAȚIEI DINTRE SINGURĂTATE ȘI AUTOACTUALIZARE LA TINERI

 • 2.1. Obiectul, ipotezele, metodele şi instrumentele de cercetare
 • 2.2. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării experimentale a singurătății la tineri
 • 2.3.1. Diferențe de gen în trăirea singurătății la tineri
 • 2.3.2. Intensitatea trăirii singurătății la tineri
 • 2.3.3. Specificul și formele de singurătate experimentate de tineri
 • 2.3.4. Relația dintre diverse forme de singurătate trăite de tineri
 • 2.3.5. Relația dintre parametrii actualizării sinelui și formele de singurătate la tineri
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIMINUAREA SINGURĂTĂȚII LA TINERI ÎN CONDIȚII EXPERIMENTALE

 • 3.1. Organizarea și implementarea programului de intervenție psihosocială în vederea diminuării sentimentului de singurătate la tineri
 • 3.1.1. Descrierea eşantionului de cercetare și locului desfășurării trainingului
 • 3.1.2. Caracteristica generală a programului de intervenţie psihosocială
 • 3.1.3. Descrierea metodelor și strategiilor de intervenție psihosocială
 • 3.2. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor experimentului formativ de diminuare a singurătății la tineri în condiţii experimentale
 • 3.3. Evaluarea eficienței programului de intervenție psihosocială
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI