Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea metodicii de învăţare a înotului prin metoda în grup în baza aplicării sistemului de radiocomunicaţie


Autor: Murad Audaall Mufadi Alkriş
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Teodor Botnarenco
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română
Adobe PDF document0.35 Mb / în rusă

Teza

CZU 797.2.01(043.2)

Adobe PDF document 3.31 Mb / în rusă
208 pagini


Cuvinte Cheie

instruire, înot, mijloace tehnice de învăţare, sistemul de radiocomunicaţie "profesor - studenţi", metoda în grup de învăţare, program eficient de învăţămînt

Adnotare

Cercetarea respectivă urmăreşte scopul de a spori eficienţa procesului de instruire şi antrenamente a studenţilor de la instituţiile de educaţie fizică în baza aplicării mijloacelor tehnice de învăţare a înotului.

Analiza retrospectivă a literaturii metodico-ştiinţifice şi rezultatele cercetării multilaterale a metodicii învăţării înotului cu aplicarea mijloacelor tehnice cu informare urgentă nu este încă finalizată.

În rezultatul cercetării a fost elaborată, fundamentată şi argumentată metodica învăţării şi perfecţionării tehnicii de nataţie în baza aplicării sistemului radiofonic "profesor - studenţi", fapt ce a modificat procesul de instruire şi antrenamente.

Aplicarea metodicii respective pe parcursul experimentul pedagogic principal a permis să fie sporită eficienţa procesului de învăţare şi să fie ameliorată calitatea însuşirii de către studenţi a tehnicii stilurilor de înot sportiv, a contribuit la creşterea vitezei medii de înot, precum şi la obţinerea de către înotători a deprinderilor didactice în procesul de instruire sportivă şi activităţii educative la lecţii, cît şi la sporirea nivelului pregătirii profesionale a specialiştilor din domeniul educaţiei fizice.

Materialele cercetării pot fi folosite cu succes şi în alte genuri de sport, de exemplu, polo pe apă, înot sincronic, poliatlonul maritim şi militar.