Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții psihologi


Autor: Covaci Mihai
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Petru Jelescu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU 159.922+37.015.3(043.2)

Adobe PDF document 5.63 Mb / în română
347 pagini


Cuvinte Cheie

învățare contemporană, stil de învățare, tip de inteligență, studenți, formare, dezvoltare

Adnotare

Structura tezei: Teza se constituie din introducere, 3 capitole, 30 figuri și 17 tabele, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 311 de titluri și 6 anexe, 142 de pagini text de bază. Rezultatele cercetării sunt publicate în 12 lucrări la tema tezei.

Domeniul de studiu: Psihologia formării profesionale a studenților universitari.

Scopul lucrării constă în identificarea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții facultății de psihologie și a felului în care acestea pot fi dezvoltate.

Obiectivele cercetării: analiza literaturii de specialitate cu referire la istoricul învățării și a felului în care s-a ajuns la învățarea contemporană; identificarea stilurilor individuale de învățare practicate de studenții facultății de psihologie; identificarea tipurilor de inteligență dominante la studenții facultății de psihologie; evaluarea diferențelor între categoriile de gen și vârstă la stilurile de învățare și tipurile de inteligență ale studenților de la facultatea de psihologie; elaborarea și validarea programului de dezvoltare a caracteristicilor deficitare din cadrul stilurilor de învățare la studenții facultății de psihologie; formularea unor propuneri și recomandări privind perfectarea stilurilor de învățare la studenții facultății de psihologie. Noutatea și originalitatea științifică. A fost constatat faptul că, spre deosebire de alte categorii, la studenții psihologi cercetați anumite caracteristici ale stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență nu sunt bine concretizate și faptul că asocierile între acestea nu sunt pronunțate.

Aspecte unice evidențiate le constituie existența unui număr mare de studenți psihologi la scalele pozitive ale stilului activ și o prezență masivă la scale negative în aspecte de teoretizare, reflexivitate și pragmatism. Concomitent, în lucrare sunt demonstrate și indicate modalități eficiente de dezvoltare la studenții psihologi a caracteristicilor de teoretizare, reflexivitate și pragmatism din cadrul stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență.

Problema științifică importantă soluționată constă în identificarea caracteristicilor deficitare ale stilurilor de învățare la studenții facultății de psihologie, în identificarea tipurilor de inteligență, în elaborarea și implementarea unui program de dezvoltare a caracteristicilor stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență, fapt care a contribuit la îmbunătățirea caracteristicilor de teoretizare, reflexivitate și pragmatism la viitori specialiști de la facultatea de psihologie. Semnificația teoretică rezidă în evidențierea faptului că stilurile de învățare și tipurile de inteligență la studenții facultății de psihologie nu sunt bine concretizate, în evidențierea posibilelor asocieri între acestea, în explicarea mecanismelor de îmbunătățire a aspectelor mai deficitare din cadrul stilurilor de învățare și a dezvoltării tipurilor de inteligență resimțite ca necesare la studenții psihologi.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea, implementarea și validarea unui Program de dezvoltare a caracteristicilor deficitare ale stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență ale studenților facultății de psihologie, în oferirea de sugestii privind abordarea competentă a activității de înțelegere a aspectelor de teoretizare, reflexivitate și pragmatism în cadrul stilurilor de învățare și care ar putea fi îmbunătățite creativ din punct de vedere psihologic.

Implementarea rezultatelor științifice. Teza constituie o anumită contribuție la îmbogățirea literaturii științifice naționale la psihologie, rezultatele ei fiind utilizate în formarea psihologilor la specialitatea respectivă, cât și în predarea cursurilor de Psihologie a grupurilor, Psihologe socială, Managementul proiectelor etc. la Universitatea Hyperion din București și Psihologie educațională la Facultatea de Psihologie a UPSC „Ion Creangă”.

Cuprins


PROBLEMA ÎNVĂȚĂRII ÎN PSIHOLOGIA CONTEMPORANĂ
 • 1.1. Învățarea clasică: aspecte conceptuale, avantaje și limite
 • 1.2. Provocările, avantajele și restricțiile/dezavantajele învățării contemporane
 • 1.3. Învățarea mixtă și entitățile implicate
 • 1.4. Stilurile de învățare și tipurile de inteligență
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A STILURILOR DE ÎNVĂȚARE ȘI A TIPURILOR DE INTELIGENȚĂ LA STUDENȚII FACULTĂȚII DE PSIHOLOGIE
 • 2.1. Scopul, obiectivele și ipotezele cercetării de constatare
 • 2.2. Demersul metodologic al cercetării stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență dominante în procesul învățării contemporane
 • 2.3. Prezentarea rezultatelor cercetării experimentale constatative
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA STILURILOR DE ÎNVĂȚARE ȘI A TIPURILOR DE INTELIGENȚĂ LA STUDENȚII FACULTĂȚII DE PSIHOLOGIE ÎN CONDIȚII EXPERIMENTALE
 • 3.1. Scopul, obiectivele și ipotezele experimentului formativ
 • 3.2. Subiecții, variabilele și principiile experimentului formativ
 • 3.3. Metodologia, tehnicile și etapele experimentului formativ
 • 3.4. Prezentarea și interpretarea rezultatelor dezvoltării stilurilor de învățare
 • 3.4.1. Etapa pre-intervenție (test)
 • 3.4.2. Etapa post-intervenție (re-test)
 • 3.4.3. Analiza test-retest la grupul experimental (GE)
 • 3.4.4. Analiza test-retest la grupul de control (GC)
 • 3.4.5. Discutarea și interpretarea rezultatelor obținute.
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3