Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectul imediat al efortului din ora de educaţie fizică asupra atenţiei şi memoriei elevilor din ciclul gimnazial


Autor: Diana-Victoria Gidu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Teodor Botnarenco
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Svetlana Goncearuc
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 796.011.1:159.95(043.2)

Adobe PDF document 0.84 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

educaţie fizică şcolară, procese psihice, atenţie şi memorie, elevi prepubertari, reglarea efortului fizic

Adnotare

Studiul întreprins evidenţiază efectele benefice ale reglării intensităţii efortului fizic pe parcursul orei de educaţie fizică, asupra proceselor de atenţie şi memorie.

Analiza literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate a relevat faptul că efortul fizic poate avea efecte atât pozitive, cât şi negative aupra proceselor psihice ale subiecţilor. Din perspectiva efectului pe care reglarea intensităţii efortului fizic din cadrul lecţiei de educaţie fizică îl are asupra atenţiei şi memoriei elevilor la ora imediat următoare, rezultatele privind capacitatea de concentrare a atenţiei şi de memorare, au crescut.

La nivelul grupei experimentale a fost aplicată programa specială pe baza căreia efortul fizic depus în cadrul lecţiei de educaţie fizică putea fi reglat astfel încât să nu depăşească pragul intensităţii medii (FC = max 150 b/min). În ceea ce priveşte evaluarea performanţelor atenţiei şi memoriei pe baza menţinerii efortului de intensitate medie, datele obţinute la testările psihologice administrate subiecţilor au fost notabile.

Rezultatele au demonstrat faptul că efectele reglării intensităţii efortului fizic pe parcursul lecţiei de educaţie fizică asupra performanţelor atenţiei şi memoriei elevilor de 13-14 ani sunt pozitive la subiecţii din grupele experimentale care au obţinut performanţe semnificativ mai bune decât cele martor (p<0,05; p<0,001), la testele psihologice administrate după ora de educaţie fizică.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Probleme teoretico-metodice privind dezvoltarea morfo-funcţională şi psihică a preadolescenţilor şi răspunsul acestora la efortul fizic şi intelectual
 • 1.1. Consideraţii teoretice privind dezvoltarea morfo-funcţională şi psihică a preadolescenţilor
 • 1.2. Atenţia şi memoria, procese psihice fundamentale în activitatea umană
 • 1.3. Particularităţile de bază ale efortului fizic şi influenţa lui asupra proceselor psihice

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare utilizate în fundamentarea teoretică şi practică a tezei
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea rezultatelor cercetării

CAPITOLUL 3. Studiul capacităţii de revenire şi de concentrare a elevior prepubertari după orele de educaţie fizică
 • 3.1. Aprecierea capacităţii de revenire şi concentrare a elevilor prepubertari, după orele de educaţie fizică
 • 3.2. Percepţia subiectivă a gradului de oboseală a elevilor pe parcursul lecţiei de educaţie fizică
 • 3.3. Efectul parametrilor intensităţii efortului fizic asupra performanţelor proceselor psihice de atenţie şi memorie la elevii de 11-15 ani

CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a aplicării programate a conţinuturilor educaţionale dozate şi contribuţia lor la îmbunătăţirea proceselor atenţie şi memorie ale elevilor din ciclul gimnazial
 • 4.1. Analiza modalităţilor de optimizare a procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiilor de educaţie fizică în clasele gimnaziale şi efectelor reglării intensităţii efortului fizic
 • 4.2. Evaluarea dinamicii indicilor motrici şi funcţionali, a performanţelor atenţiei şi memoriei şi a reuşitei şcolare a elevilor de 13-14 ani
 • 4.3. Opţiuni de ordin metodologic privind aplicarea programei experimentale în lecţiile de educaţie fizică, concepută pentru optimizarea proceselor psihice de atenţie şi memorie ale elevilor de gimnaziu