Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / august /

Pregătirea profesional pedagogică a studenţilor facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului opţional turism ecologic


Autor: Roxana Enoiu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 796.5:378.4

Adobe PDF document 1.54 Mb / în română
206 pagini

Cuvinte Cheie

pregătire profesională, specialistul de educaţie fizică, mediu, ecologie, turism, ecoturism, educaţie

Adnotare

Cercetarea efectuată este consacrată argumentării experimentale a ariei curriculare pentru disciplina „Turism ecologic” în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport şi formarea unui bagaj de cunoştinţe specifice privind ecoturismul, studenţilor din facultăţile de profil. Studiile de cercetare au arătat că nu se acordă atenţia necesară activităţilor turistice de tip ecologic în general, neexistând o programă analitică concretă pentru disciplina turism ecologic.

Rezultatele cercetărilor efectuate au fost folosite la elaborarea modelului de programă analitică experimentală, la disciplina turism ecologic. Realizarea programei a pornit de la stabilirea obiectivului general al curriculei, „valorizarea şi protecţia ecosistemelor naturale prin activităţi (sportive) de turism ecologic”, din care au decurs cele trei categorii de obiective de bază, în direcţiile sanogenă, a pregătirii profesional pedagogice şi ecologice.

Programa a avut la bază mijloace specifice de instruire, conform metodicii propuse, în care structura şi conţinutul au respectat cerinţele actuale ale planificării şi programării conform teoriei şi metodologiei realizării curriculum-ului universitar.

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate, pot servi atât ca punct de referinţă în derularea unor cercetări viitoare, cât şi ca model practico-metodic pentru profesorii şi studenţii implicaţi în activităţi ecoturistice.

CuprinsCAPITOLUL 1. ANaliza literaturii ştiinţifico-metodice pe problemele turismului ecologic a educaţiei şi a pregătirii profesional pedagogice a studenţilor din învăţământul superior cu profil de educaţie fizică şi sport
 • 1.1. Pregătirea profesional-pedagogică a specialistului de educaţie fizică prin activităţile turistice în aer liber
 • 1.2. Aspecte generale educaţionale formale, informale şi non-formale privind ecologia şi protecţia mediului ambiant
 • 1.3.Programarea şi planificarea ariei curriculare prin perspectiva pregătirii profesional pedagogice a studenţilor facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei turism
 • 1.4.Aspecte psiho-pedagogice şi sociologice ale fenomenului turistic şi implicaţiile acestora în domeniul ecologiei
 • 1.5. Aspecte teoretice privind mediul, ecosistemele şi poluarea atmosferei

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1 Metodele de cercetare utilizate în fundamentarea teoretică şi practică a tezei
 • 2.2.Organizarea cercetării
 • 2.3.Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării

CAPITOLUL 3. Argumente teoretico-metodice privind elaborarea programei de activităţi turistice ecologice
 • 3.1. Analiza documentelor de planificare şi educaţie ecologică din perspectiva turismului ecologic şi a formării specialiştilor în acest domeniu
 • 3.2.Importanţa activităţilor ecoturistice în opinia cadrelor didactice şi a studenţilor facultăţilor de EFS
 • 3.3. Aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor studenţilor facultăţii de educaţie fizică şi sport privind activităţile turistice
 • 3.4.Analiza nivelului de dezvoltare psihomotrică a studenţilor facultăţilor de EFS
 • 3.5.Atitudini caracteristice societăţii europene privind ecosistemele şi protecţia mediului
 • 3.6 Structura şi conţinutul programei de „Activităţi turistice ecologice” pentru studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport

CAPITOLUL 4. Argumentarea teoretico-experimentală a programei de activităţi turistice ecologice în vederea perfecţionării pregătirii profesional-pedagogice a studenţilor facultăţii de educaţie fizică şi sport
 • 4.1. Evaluarea cunoştinţelor şi atitudinilor studenţilor în legătură cu aria turismului ecologic şi impactului acestora asupra perfecţionării pregătirii lor profesional- pedagogice
 • 4.2. Aprecierea pregătirii profesional-pedagogice a studenţilor absolvenţi ai cursului de turism ecologic
 • 4.3. Dinamica indicilor potenţialului psihomotric al studenţilor
 • 4.4. Dinamica indicilor pregătirii fizice generale a studenţilor
 • 4.5.Prezentarea şi interpretarea modelului profesional-pedagogic al specialistului în turism ecologic