Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Prognozarea pregătirii psihomotrice a sportivelor de 14 -16 ani specializate în proba 50m craul prin aplicarea modelării matematice


Autor: Raţă Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 796.012.2+797.212.4:51

Adobe PDF document 1.58 Mb / în română
223 pagini

Cuvinte Cheie

antrenament sportiv, modelare matematică, metode de prognozare în sport, parametri specifici înotului funcţii de aproximare

Adnotare

Teza este dedicată argumentării teoretice şi experimentale a optimizării procesului de antrenament şi competiţional a înotătoarelor de vârsta 14-16 ani prin implementarea modelării matematice pe baza tehnicii de calcul, unde au fost aplicate metode matematice prin funcţii de aproximare în rezultatul cărora s-a putut prognoza pregătirea psihomotrică şi psihologică a sportivelor.

Din studiu literaturii de specialitate s-a constatat că aplicarea unor dispozitive, tehnologii computerizate contribuie eficient la îmbunătăţirea procesului de antrenament. Prin intermediul acestor tehnologii s-au realizat programe noi de planificare a structurii şi conţinutului antrenamentului, de dirijare a efortului fizic, de refacere a sportivilor şi a metodologiei de selecţie. În baza acestui sistem informaţional se pot prognoza viitoarele performanţe sportive.

În acelaşi timp se poate constata că în etapa junioratului nu se acordă o atenţie suficientă privind implementarea unor modele matematice în vederea prognozării parametrilor somatofuncţionali, motrici, psihomotrici şi psihologici.

În baza experimentului de laborator a fost elaborat un sistem de modelare matematică care a permis realizarea metodologiei de prognozare a parametrilor specifici nataţiei. Prin rezultatele experimentului pedagogic s-a stabilit eficienţa aplicării sistemului de modelare, unde au fost determinate câte o funcţie de aproximare specifică pentru fiecare sportivă. Valorile obţinute au fost comparate cu rezultatele reale ale experimentului pedagogic, suprapunându-se în 98% din cazuri. Astfel, modelul matematic a permis o prognozare veridică a parametrilor incluşi în cercetare.

Rezultatele cercetării ştiinţifice efectuate de noi pot fi aplicate şi în alte discipline sportive.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Studiul literaturii de specialitate privind prognozarea pregătirii psihomotrice în antrenamentul sportiv
 • 1. Bazele teoretico-metodice privind pregătirea psihomotrică în cadrul antrenamentului sportiv
 • 2. Aspectele psihomotricităţii sportivelor de vârsta 14-16 ani
 • 3. Prognozarea performanţei sportive - locul şi importanţa ei
 • 4. Aplicarea tehnologiei informaţionale în prognozarea activităţii sportive în etapa actuală

Capitolul 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 1. Metodele cercetării
 • 2. Organizarea cercetării.

CAPITOLUL 3. Structura şi conţinutul pregătirii sportive a junioarelor specializate în nataţie în vederea prognozării de durată medie a pregătirii psihomotrice
 • 1. Utilizarea chestionarelor privind conceptul prognozării activităţii sportive în baza pregătirii psihomotrice pe durata unui mezociclu de antrenament
 • 2. Metodologia de planificare a procesului de antrenament privind pregătirea psihomotrică în disciplina nataţie
 • 3. Elaborarea metodologiei de prognozare în pregătirea sportivelor junioare 14-16 ani în baza metodelor de modelare matematică
 • 4. Aspecte privind extrapolarea datelor obţinute la înotătoare

CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a eficienţei modelului matematic în prognozarea pregătirii psihomotrice şi psihologice a înotătoarelor de 14-16 ani pe durata unui macrociclu de antrenament
 • 1. Conceptul teoretic de elaborare a modelului matematic privind metodologia de prognozare în sport
 • 2. Rezultatele obţinute în urma implementării modelului matematic în scopul prognozării parametrilor psihologici ai înotătoarelor
 • 3. Reprezentarea grafică a evoluţiei ulterioare a sportivelor înotătoare
 • 4. Aspecte privind eroarea de aproximare în cazul extrapolării datelor obţinute de sportive