Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Adaptarea psihosocială a personalităţii fetei adolescente în sistemul conţinutului motivaţional adecvat al culturii fizice


Autor: Mileacova Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în rusă

Teza

CZU 796.3.+371.037.1

Adobe PDF document 1.34 Mb / în rusă
244 pagini


Cuvinte Cheie

adaptare psihosocială, personalitatea fetei adolescente, trebuinţe motivaţionale, calităţi fizice, calităţi psihosociale, influenţă psihologo- pedagogică

Adnotare

În cadrul pezentei cercetări a fost abordată problema adaptării psihosociale a fetei adolescente în sistemul conţinutului motivaţional adecvat al culturii fizice, ceea ce ne-a permis să determinăm unele particularităţi ale acestuia orientate spre optimizarea procesului de adaptare psihosocială a personalităţii.

În baza examinărilor teoretice ale problemei analizei sistemelor pedagogice contemporane ale culturi fizice, sondajului sociopedagogic, testărilor, observaţiilor pedagogice, proiectărilor şi modelărilor a fost stabilit conţinutul experimental al sistemului fitness-training, adecvat structurii motivaţionale şi de trebuinţă a personalităţii fetei preadolescente, orientat spre dezvoltarea calităţilor psihosociale şi fizice respective, care determină nivelul adaptării psihosociale a personalităţii.

Utilizarea metodelor de influenţă psihologo–pedagogică asupra calităţilor psihosociale, fizice şi motivaţiilor activităţilor motrice a contribuit la sporirea nivelului de dezvoltare a trebuinţelor în autoaprecierea generală, trebuinţelor în autoaprecierea calităţilor şi condiţiilor fizice, trebuinţelor, succeselor, precum şi trebuinţelor în activităţile motrice – indicilor forţei, rezistenţei de forţă-viteză şi supleţei.

Materialele cercetărilor pot fi aplicate în procesul instructiv-educativ al cluburilor specializate de fitness, instituţiile cu profil sportiv, şcolile de cultură generală, gimnazii şi licee.

Cuprins