Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Efectele aplicării mijloacelor stretching în antrenamentul precompetiţional al fotbaliştilor juniori (16-18 ani)


Autor: Gabriel Marian Manolache
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Andrei Rotaru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 796.332.015

Adobe PDF document 0.95 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

stretching, antrenament sportiv, perioadă precompetiţională, particularităţi de vârstă, pregătire fizică, pregătire tehnico-tactică, planificare, fotbal

Adnotare

Rezultatele cercetării atestă problema optimizării antrenamentului sportiv prin practicarea exerciţiilor stretching în perioada precompetiţională, la fotbaliştii juniori de 16–18 ani.

Analiza literaturii de specialitate şi conform a opiniilor specialiştilor din domeniu, au demonstrat că metodele de aplicare a mijloacelor stretching sunt insuficient cunoscute, iar simpla lor aplicare doar la începutul pregătirii din antrenament, sub formă de întinderi musculare, nu au efectele scontate asupra forţei, mobilităţii şi supleţei musculare şi evitării tensiunilor musculare. Acest lucru a fost evidenţiat în urma desfăşurării unui experiment constatativ în care nivelul pregătirii fizice şi tehnico – tactice a fotbaliştilor juniori de 16–18 ani a fost mult sub baremurile stabilite de comisia tehnică a F.R.F.

În cadrul desfăşurării cercetărilor s-a propus aplicarea unui program de lucru, în special în perioada precompetiţională, când efortul se apropie de cel competiţional, incluzând metoda stretching conform programului elaborat în partea pregătitoare a antrenamentului şi la finele fiecărui antrenament şi joc.

Aplicând această metodică în practica antrenamentelor, în special în perioada precompetiţională, juniorii de 16–18 ani şi-au îmbunătăţit esenţial nivelul de pregătire fizică, fizico – tehnică, cât şi evitarea accidentelor musculare în perioada de pregătire a începutului de campionat.

Metodica organizării şi desfăşurării antrenamentelor, cu aplicarea mijloacelor stretching, în perioada precompetiţională de pregătire a juniorilor de 16–18 ani, poate fi de utilă antrenorilor la toate nivelele şi studenţilor instituţiilor superioare de profil în cadrul disciplinei „Teoria şi metodica antrenamentului sportiv”.

Cuprins


CAPITOLUL I Bazele teoretico – metodice de perfecţionare a sistemului de pregătire la fotbaliştii juniori de 16-18 ani
 • 1 Repere metodice ale antrenamentului sportiv modern
 • 2 Particularităţi anatomo – fiziologice ale juniorilor de 16 – 18 ani
 • 3 Particularităţile antrenamentului sportiv în perioada precompetiţională
 • 4 Abordarea teoretico – metodică a mijloacelor stretching aplicate în antrenamentul sportiv

CAPITOLUL II Metodele şi organizarea cercetării
 • 1 Metodele de cercetare
 • 2 Organizarea şi desfăşurarea cercetării
 • 3 Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării

CAPITOLUL III Aprecierea experimentală a gradului de pregătire sportivă a fotbaliștilor juniori de 16-18 ani în perioada precompetiţională
 • 3.1 Opiniile specialiştilor cu privire la aplicarea mijloacelor stretching la fotbaliştii juniori
 • 3.2 Analiza acţiunilor motrice specifice perioadei precompetiţionale la fotbaliştii juniori de 16 – 18 ani
 • 3.3 Aprecierea nivelului potenţialului tehnico – motric la fotbaliştii juniori de 16 – 18 ani
 • 3.4 Locul mijloacelor stretching înprogramarea antrenamentului sportiv în perioada precompetiţională cu fotbaliştii junior

CAPITOLUL IV Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării mijloacelor stretching în vederea optimizării antrenamentului precompetiţional la fotbaliştii de 16 – 18 ani
 • 4.1 Analiza şi evaluarea rezultatelor referitoare la eficienţa influenței mijloacelor stretching asupra factorului fizic, tehnic ..
 • 4.2 Analiza corelativă a parametrilor fizici şi indicii tehnici ai fotbaliştilor juniori
 • 4.3 Eficienţa aplicării mijloacelor stretching vizând îmbunătăţirea randamentului competiţional