Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

În examinare [1]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Formarea gândirii ştiinţifice la studenţii din învăţământul universitarpsihologie 26.09.2014
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
.

În examinare la CNAA [2]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Formarea competenţei interculturale a studenţilor-filologipedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia studierii formei şi a spaţiului la specialitatea Design Interior (învăţământul preuniversitar)pedagogie 01.01.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)