Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

În examinare la CNAA [7]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii franceze în învățământul superiorpedagogie 21.06.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Metodologia educației literar-artistice a elevilorpedagogie 20.06.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Modele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitatepedagogie 17.06.2016
13.00.03 - Pedagogie specială
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informaționalpedagogie 27.05.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învățământul primarpsihologie 20.05.2016
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Relaţiile dintre Statul Român şi Biserica Ortodoxă din Transilvania în perioada 1918-1928.istorie 20.05.2016
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu)pedagogie 12.05.2016
13.00.01 - Pedagogie generală