Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

În examinare [2]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Formarea competenţei socio-culturale a studenţilor în baza textelor din presa de limbă germanăpedagogie 27.10.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Particularităţile psihologice ale copiilor cu dizabilități mintale ușoare din perspectiva diverselor modele de educațiepsihologie 30.10.2015
19.00.10 - Psihologie specială
.

În examinare la CNAA [3]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe multiplepedagogie 01.01.2007
13.00.03 - Pedagogie specială
D Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didacticepedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Tulburări emoţionale la copiii aflaţi în situaţie de abuz şi neglijarepsihologie 01.01.2007
19.00.10 - Psihologie specială