Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

În examinare [2]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
DH Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentalepsihologie 15.10.2019
19.00.05 - Psihologie socială
D Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturitățiipsihologie 25.10.2019
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
.

În examinare la CNAA [6]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă)pedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticiipedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice)pedagogie 01.01.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-medieipedagogie 01.01.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbajpsihologie 01.01.2007
19.00.10 - Psihologie specială
DH Țara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale 1611-1634istorie 01.01.2007
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)