Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

În examinare [1]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogicepedagogie 07.05.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
.

În examinare la CNAA [3]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevi din ciclul primar: diagnostic și intervenție psihologicăpsihologie 01.01.2007
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în baza strategiei „A învăța prin a preda”pedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală