Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

În examinare [3]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Eficientizarea predării limbii engleze prin învățarea personalizatăpedagogie 14.12.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelorpedagogie 16.12.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Paradigma educației psihocentriste în România din perspectiva pedagogiei moderne și postmodernepedagogie 16.12.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
.

În examinare la CNAA [4]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic și formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultanăpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționalepedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea culturii evaluării pedagogicepedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea pedagogică a culturii postfigurative în educaţia familialăpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală