Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Denisov Emilia, doctor, conferenţiar universitarDenisov Emilia, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:3 iunie 2010, nr.1079
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice) 13.00.02 UPSC conducător 27.09.2019
D Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în baza strategiei „A învăța prin a preda” 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Cartaleanu Tatiana
19.04.2019
D Formarea competenţei socio-culturale a studenţilor în baza textelor din presa de limbă germană 13.00.02 UPSC conducător 22.12.2015