Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Barbăneagră Alexandra, doctor, conferenţiar universitarBarbăneagră Alexandra, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:16 ianuarie 2006, nr.446
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice) 13.00.02 UPSC membru CSS
conducător
Denisov Emilia
25.06.2019

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea competenţei interculturale a studenţilor-filologi 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Gherlovan Olga
09.10.2014