Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Filologie, 2021

Teze elaborate [10]

Gr Denumire Data aprobării
D Imagologia literară: școli, direcții, metode 26.02.2021
10.01.08 - Teoria literaturii
D Teoria variabilității și aplicabilitatea ei la limba română din Republica Moldova 26.02.2021
10.02.01 - Limba română
D Lectura ca mod de existență a operei literare. Teorii ale lecturii din secolul al XXlea 25.06.2021
10.01.08 - Teoria literaturii
D Dimensiunea sincretică a discursului publicitar: abordări semiotice și pragmatice (în baza limbii franceze contemporane) 04.10.2021
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Expresia răului în literatura româna (Ion Creanga, Mircea Eliade, Vasile Vasilache, Savatie Baștovoi ș.a. 30.07.2021
10.01.01 - Literatura română
D Particularitățile traducerii orale din limba engleză în limba română în cadrul universitar din perspectiva competențelor de interpretare consecutivă 30.07.2021
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Particularități structural-semantice ale unităților frazeologice în limba engleză (în baza zoonimelor) 30.07.2021
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Abordarea cognitivă a metaforei în discursul identitar (în limbile germană şi română) 22.12.2021
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Elemente semiotico-pragmatice în textul dramatic basarabean 26.11.2021
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Studiu semantic și pragmantic al limbajelor specializate (Lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză) 22.12.2021
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)