Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Filologie, 2018

Teze elaborate [13]

Gr Denumire Data aprobării
D Personaje feminine în creaţia lui Ion Druţă 11.05.2018
10.01.01 - Literatura română
D Eminescianismul: spirit tradiţional şi modern în poezia română contemporană 11.05.2018
10.01.01 - Literatura română
D Englezismele în presa periodică din Republica Moldova (aspectele funcţional, fonetic, ortografic, morfologic, semantic) 11.05.2018
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
DH Intertext şi hypertext: studiu semiotico-lingvistic 11.05.2018
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Potenţialul presei în medierea dialogului social 11.05.2018
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Dimensiunea intertextuala a editorialului în limbile româna, engleza şi franceza, teza de doctor în filologie 23.11.2018
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
DH Oralitatea în textul publicistic actual românesc 23.11.2018
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
DH Romanul generaţiei 80. Poetica genului 23.11.2018
10.01.01 - Literatura română
D Stratificarea funcţional-stilisticã a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicograficã 23.11.2018
10.02.01 - Limba română
DH Terminologia medicală românească: evoluţie şi tendinţe 23.11.2018
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
D Personajul dedublat în romanul contemporan 23.11.2018
10.01.08 - Teoria literaturii
DH Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic 23.11.2018
10.01.01 - Literatura română
D Tеrminοlοgiа еcοlοgică în limbа rοmână. Anаliză lеxicаl-funcțiοnаlă 23.11.2018
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)