Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Filologie, 2006

Teze elaborate [16]

Gr Denumire Data aprobării
D Receptarea literaturii ucrainene în Republica Moldova între anii 1924 şi 1984 26.01.2006
10.01.01 - Literatura română
DH Viziune ontică şi artă poetică în proza românească – M. Sadoveanu 26.01.2006
10.01.01 - Literatura română
D Manierismul în poezia română (anii ’70) 23.02.2006
10.01.01 - Literatura română
D Romanul Românesc şi modelul narativ proustian 23.02.2006
10.01.01 - Literatura română
D Universul copilăriei şi imaginea copilului la Charles Dickens, Ion Creangă şi Mark Twain 26.01.2006
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Rolul simbolismului european şi al bacovianismului în modernizarea poeziei române din Basarabia 23.02.2006
10.01.01 - Literatura română
D Mitul Electrei în dramaturgia antică şi modernă 23.02.2006
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Fenomenul reduplicării în limba română 29.06.2006
10.02.01 - Limba română
D Studiu asupra verbelor eventive în limba română 29.06.2006
10.02.01 - Limba română
D Particularităţi lingvistice ale comunicării în Internet 21.12.2006
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Studiu asupra sistemului terminologic din domeniul finanţe 21.12.2006
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Universul urban în opera lui James Joyce 21.12.2006
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Proza scurtă a lui Leon Donici. Lumi artistice, personaje, tehnici narative 21.12.2006
10.01.01 - Literatura română
D Tradiţii neculceene în literatura română. Epoca paşoptistă 21.12.2006
10.01.01 - Literatura română
D Critica literară şaizecistă din Republica Moldova: între investigaţie estetică şi interpretare eseistică 21.12.2006
10.01.01 - Literatura română
D Inadaptatul în proza românească interbelică structura tipologică şi valoarea lui estetică 21.12.2006
10.01.01 - Literatura română