Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Filologie, 2009

Teze elaborate [20]

Gr Denumire Data aprobării
D Punctul de vedere în romanul românesc interbelic 26.02.2009
10.01.01 - Literatura română
D Eseistica literară a lui Nicolae Dabija 28.02.2009
10.01.01 - Literatura română
DH Politică şi planificare lingvistică: abordare teoretică şi aplicativă (în baza materialului din Republica Moldova şi din alte state) 22.01.2009
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Căile de pătrundere a elementelor greceşti în limba română 26.02.2009
10.02.01 - Limba română
D Predicatul verbal compus cu semiauxiliare modale în limba română actuală 26.02.2009
10.02.01 - Limba română
D Problema delimitării polisemiei de omonimia lexicală în limba italiană modernă 26.02.2009
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
DH Bazele lingvistice pentru o teorie generală a lexicografiei româneşti 26.02.2009
10.02.01 - Limba română
D Modelul sadovenian şi proza basarabeană 26.02.2009
10.01.01 - Literatura română
D Simbolistica romanului sadovenian. O viziune arhetipală 26.02.2009
10.01.01 - Literatura română
D Eroul şi eroismul în cronografia moldovenească din secolul XVI 01.10.2009
10.01.01 - Literatura română
D Problemele căutării sinelui în eseul secolului al XX-lea 01.10.2009
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Structuri şi strategii narative în proza lui Joseph Conrad 01.10.2009
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Mitul personal şi conotaţiile lui în poezia contemporană 01.10.2009
10.01.01 - Literatura română
D Variabilitatea diafazică în cadrul unor serii stilistico-istorice 01.10.2009
10.02.01 - Limba română
DH Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română 05.11.2009
10.02.01 - Limba română
D Segmentarea comunicativa a enuntului în limba româna 01.10.2009
10.02.01 - Limba română
D Decadenţa în literatura română 01.10.2009
10.01.01 - Literatura română
D Alteritate şi identitate în jurnalul intim românesc 01.10.2009
10.01.01 - Literatura română
D Studiu contrastiv-tipologic al obiectului gramatical indirect în limbile rusă şi română 05.11.2009
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
DH Studiu privind intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii (în limbile franceză şi română) 17.12.2009
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)