Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Filologie, 2016

Teze elaborate [11]

Gr Denumire Data aprobării
D Interactivitatea multidimensională bazată pe utilizarea TIC în didactica limbii franceze 25.02.2016
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D „Arte poetice” în poezia postbelică din Republica Moldova (reabilitarea esteticului) 21.04.2016
10.01.01 - Literatura română
D Romanul lui Vladimir Beșleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative) 21.04.2016
10.01.01 - Literatura română
D Сonceptul lingvocultural «юродивый» în imaginea lingvală a lumii din limba rusă 21.04.2016
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
DH Jurnalismul social din Republica Moldova: proces de creație, cadru relațional și produse mediatice. 03.06.2016
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Arhetipul animus-anima în proza lui Mircea Eliade 05.07.2016
10.01.01 - Literatura română
D Textul şi actualizatorii lecturii lui multiple în limba franceză contemporană 06.10.2016
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Structura şi semantica neoformaţiilor prefixoidale în limba franceză 06.10.2016
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Eufemismele în limbajul actual: particularităţi structurale, semantice şi de utilizare 15.11.2016
10.02.01 - Limba română
D Indicatorii lexicali ai aspectualității în limba germană 28.12.2016
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Noile media și practici ale comunicării politice on-line din Republica Moldova 28.12.2016
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării