Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Filologie, 2007

Teze elaborate [18]

Gr Denumire Data aprobării
DH Conceptul de roman la G. Ibrăileanu şi structura stratiformă a operei literare 18.01.2007
10.01.08 - Teoria literaturii
DH Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române 18.01.2007
10.02.01 - Limba română
D Particularităţi ale topicii în scrierile cronicarilor români din secolele XVII-XVIII 18.01.2007
10.02.01 - Limba română
D Problema specificului naţional la revista Viaţa românească (G.Ibrăileanu şi M.Ralea) 19.04.2007
10.01.01 - Literatura română
D Analiza semantico-funcţională a verbelor cauzative în limba română 14.06.2007
10.02.01 - Limba română
D Imaginea obiectelor publicitare din perspectivă lingvistică 14.06.2007
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Modele de receptare a mitului Medeei în literatura germană contemporană 19.04.2007
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Funcţiile motivelor biblice în sistemul constantelor artistice din literatura universală a secolului al XX-lea 14.06.2007
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Atracţia paronimică în limba franceză 14.06.2007
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Verbele performative în limba română 20.09.2007
10.02.01 - Limba română
D Afixoidele în limba română 20.09.2007
10.02.01 - Limba română
D Evoluţia poeziei feminine contemporane (A.Blandiana, G. Melinescu, C. Buzea, I. Mălăncioiu, L.Lari, A.Marinescu ş.a.) 20.12.2007
10.01.01 - Literatura română
D Toponimia transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, componenţa lexicală, structura derivaţională 20.09.2007
10.02.01 - Limba română
D Particularităţi articulatorii şi parametri acustici ai africatelor în limbile română şi engleză (interpretare lingvistică a materialelor experimentale) 20.09.2007
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa contemporană 20.12.2007
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Categoria funcţional-semantică a aspectualităţii în limba română 20.12.2007
10.02.01 - Limba română
D Modalităţile lexico-gramaticale de exprimare a categoriei de diateză în limba engleză 20.12.2007
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Funcţiile şi semnificaţiile cazurilor în limba română 20.12.2007
10.02.01 - Limba română