Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea tehnică a gimnaştilor pe trambulină în baza formării capacităţilor de diferenţiere a parametrilor spaţio-temporali ai mişcărilor


Autor: Carolina Moga
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Efim Filipenco
doctor, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antrenament sportiv, gimnastica pe trambulină, pregătire tehnică, capacităţi de diferenţiere a parametrilor spaţio-temporali ai mişcărilor, informaţie urgentă, potenţial biomotrice, dirijarea mişcărilor.

Adnotare

Cercetarea efectuată este dedicată problemei optimizării structurii şi conţinutului procesului de antrenament cu gimnaştii debutanţi pe trambulină. Studiile de cercetare prealabilă au demonstrat că sportivii debutanţi au un nivel insuficient de dezvoltare a capacităţilor de apreciere şi diferenţiere a caracteristicilor spaţio-temporale ale mişcărilor.

În rezultatul studiului programei care reglementează activitatea şcolilor sportive pe teritoriul Republicii Moldova, documentaţiei de planificare şi cronometrării unui ciclu săptămînal de antrenament au fost determinate conţinutul metodelor şi mijloacelor şi metodologia de aplicare a lor în procesul de pregătire a gimnaştilor debutanţi pe trambulină. Programa a avut drept scop utilizarea mijloacelor informaţiei urgente pentru îmbunătăţirea pregătirii tehnice a gimnaştilor debutanţi pe trambulină în baza dezvoltării capacităţilor de a diferenţia caracteristicile spaţio-temporale ale mişcărilor.

Rezultatele obţinute în experimentul pedagogic au dovedit eficacitatea programei propuse, fapt ce a sporit nivelul de pregătire tehnică a gimnaştilor debutanţi pe trambulină. Sportivii grupei experimentale au obţinut rezultate înalte în competiţii, îndeplinind cu uşurinţă cerinţele categoriei III juniori.

Materialele cercetării date pot fi aplicate cu succes atît în antrenamentul la gimnastica pe trambulină, cît şi în alte probe tehnice de sport.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretico-metodice ale pregătirii tehnice a gimnaştilor debutanţi pe trambulină
 • 1.1. Mecanismul de dirijare a mişcărilor: aspecte biomecanice, fiziologice, pedagogice, psihologice
 • 1.2. Analiza tehnologiei folosirii mijloacelor tehnice în pregătirea specializată
 • a gimnaştilor debutanţi pe trambulină
 • 1.3. Structura şi conţinutul pregătirii gimnaştilor debutanţi pe trambulină în dependenţă de particularităţile fiziologice de vîrstă.

CAPITOLUL II. Metodica şi organizarea cercetări
 • 2.1. Metodele de cercetare
  • 2.1.1. Studierea teoretică a problemei mecanismului de dirijare a mişcărilor în baza cercetărilor ştiinţifice biomecanice, fiziologice, pedagogice, psihologice.
  • 2.1.2. Observaţia pedagogică.
  • 2.1.3. Înregistrarea caracteristicilor principale ale mişcărilor cu ajutorul metodicilor tehnice: cardiograful modificat „D.P.M.C.”, metoda Starosta, metoda И.С.В.И.-1, metoda combinată „Starosta-И.С.В.И.-1”
  • 2.1.4. Testarea potenţialului biomotrice.
  • 2.1.5. Metoda cronometrării.
  • 2.1.6.Experimentul pedagogic.
  • 2.1.7. Metodele matematico-statistice de prelucrare a rezultatelor.
 • 2.2. Organizarea cercetării.
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării.

CAPITOLUL III. StudiuL structurii şi conţinutului pregătirii tehnice a gimnaştilor debutanţi pe trambulină.
 • 3.1. Planificarea antrenamentului la prima etapă a pregătirii specializate pe baza cronometrajului
 • 3.2. Analiza programei şi conţinutului pregătirii specializate a gimnaştilor debu-
 • tanţi pe trambulină.
 • 3.3. Analiza comparativă a gradului de apreciere a caracteristicilor biomotrice
 • ale gimnaştilor debutanţi pe trambulină.
 • 4.4. Aprecierea calităţilor motrice dominante în baza corelării potenţialului bio -motrice cu parametrii tehnici

CAPITOLUL IV Argumentarea experimentală a structurii şi conţinutului pregătirii tehnice a gimnaştilor debutanţi pe trambulină
 • 4.1. Argumentarea teoretică şi experimentarea programei şi tehnologiei elaborate
 • a primei etape de pregătire tehnică a gimnaştilor pe trambulină.
 • 4.2. Dinamica dezvoltării indicilor biomotrici obţinuţi pe parcursul experimentuilui pedagogic
 • 4.3. Aprecierea eficienţei programei şi tehnologiei elaborate în cadrul experimen -tului pedagogic.
  • 4.3.1. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute la finalul experimentului pedagogic
  • 4.3.2. Studiul interdependenţilor corelative ale parametrilor tehnici cu rezultatele activităţii competiţionale