Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea tehnică a handbaliştilor începători prin eşalonarea mijloacelor specifice


Autor: Rizescu Constantin
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 796.322: 796015.134

Adobe PDF document 1.30 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

handbal, sportivi începători, pregătirea tehnică, eşalonarea mijloacelor specifice, planificare, pregătirea fizică

Adnotare

Lucrarea în cauză abordează problema optimizării pregătirii tehnice a handbaliştilor începători prin eşalonarea mijloacelor specifice.

Analiza literaturii de specialitate, precum şi propria experienţă au scos în evidenţă faptul că pregătirea tehnică este factorul determinant în pregătirea handbaliştilor începători – componentă care necesită o atenţie sporită în cadrul antrenamentului sportiv din etapa de iniţiere. În cadrul experimentului constatativ a fost demonstrat faptul că nivelul pregătirii tehnice a handbaliştilor de 10 - 11 ani din România în mare măsură nu corespunde cerinţelor înaintate de Federaţia Română de Handbal pentru această vârstă.

Astfel, în cercetările date a fost întreprinsă încercarea de a optimiza pregătirea tehnică a handbaliştilor începători prin eşalonarea mijloacelor specifice jocului de handbal. Planificând procesul de pregătire a handbaliştilor de 10 - 11 ani pe un macrociclu anual de antrenament prin eşalonarea mijloacelor specifice jocului de handbal a fost desfăşurat un experiment pedagogic cu durata de un an şcolar pentru a aprecia eficacitatea metodicii experimentale propuse.

Analizând rezultatele experimentului pedagogic s-a demonstrat faptul că nivelul pregătirii sportive a crescut semnificativ la handbaliştii grupei experimentale faţă de sportivii grupei martor, unde pregătirea s-a desfăşurat în mod tradiţional, având la bază documentele existente în instituţiile competente de organizare a procesului de antrenament cu copiii începători. Cele mai relevante rezultate s-au înregistrat în cadrul pregătirii tehnice a handbaliştilor începători, unde aceştia au fost superiori faţă de componenţii grupei martor la majoritatea indicilor testaţi. Prin urmare, metodologia pregătirii tehnice a handbaliştilor începători validată în cadrul experimentului pedagogic de bază, poate fi recomandară pentru aplicare în practică antrenorilor de handbal din cadrul unităţilor de profil, care se ocupă de pregătirea viitorilor handbalişti de performanţă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente teoretice privind pregătirea handbaliştilor începători
 • 1.1. Aspecte teoretice ale antrenamentului sportiv contemporan în jocurile sportive
 • 1.2. Tendinţe actuale în dezvoltarea jocului de handbal
 • 1.3. Particularităţile pregătirii tehnice în jocul de handbal
 • 1.4. Particularităţi psihofiziologice de dezvoltare a copiilor de 10-11 ani.

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării

CAPITOLUL III. Eficienţa pregătirii tehnice a handbaliştilor începători
 • 3.1. Opiniile specialiştilor privind pregătirea tehnică a handbaliştilor începători.
 • 3.2. Documente ce reflectă pregătirea tehnică a handbaliştilor începători
 • 3.3. Aprecierea nivelului pregătirii sportive a handbaliştilor începători
 • 3.4. Cerinţe de bază pentru planificarea pregătirii handbaliştilor începători, prin eşalonarea mijloacelor specifice

CAPITOLUL IV. Argumentarea eficienţei aplicării programei experimentale în pregătirea tehnică a handbaliştilor începători
 • 4.1. Analiza indicilor somatici ai handbaliştilor începători pe parcursul experimentului
 • 4.2. Dinamica indicilor funcţionali ai handbaliştilor începători pe parcursul experimentului
 • 4.3. Evoluţia indicilor pregătirii fizice, generale şi specifice, ai handbaliştilor începători pe parcursul cercetării
 • 4.4. Pregătirea tehnică a handbaliştilor începători cuprinşi în experimentul pedagogic de bază
 • 4.5. Analiza corelativă a indicilor pregătirii tehnice şi influenţa acestora asupra pregătirii fizice, generale şi specifice