Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Budevici Anatolie, doctor, profesor universitarBudevici Anatolie, doctor, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Abilitare:14 aprilie 2006, nr.608
Specialităţi abilitate: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare

Teze aprobate [14]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizice 13.00.04 USEFS conducător 01.07.2022
D Pregătirea fizică profesional-aplicativă și training mintal a vocaliștilor în cadrul instituțiilor de învățământ artistic: 13.00.04 USEFS conducător 28.04.2022
D Socializarea copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportive 13.00.04 USEFS conducător
consultant
Dorgan Viorel
09.07.2019
D Managementul instruiri specialiștilor în domeniul educației fizice prin forme alternative de învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă: teză de doctor în științe pedagogice 13.00.04 USEFS conducător
consultant
Râşneac Boris
21.04.2016
D Rolul autoeducației în pregătirea specialistului de educație fizică și sport 13.00.04 USEFS conducător 25.02.2016
D Dirijarea strategică a organizaţiilor sportive cu specific în sporturi de luptă prin consolidare inovaţională 13.00.04 USEFS consultant
conducător
Dorgan Viorel
05.10.2011
D Implementarea strategiilor de marketing ale activităţii sportive în cadrul contingentului de candidaţi din domeniu 13.00.04 conducător
consultant
Manolachi Veaceslav
23.04.2009
D Modelarea şi algoritmizarea managerială a antrenamentului sportiv la grupele de începători şi avansaţi în atletism 13.00.04 conducător
consultant
Povestca Lazari
22.01.2009
D Metodologia programării antrenamentului sportiv al handbaliştilor juniori II pe bază de obiective operaţionale 13.00.04 conducător 22.01.2009
D Bazele social-pedagogice şi juridice ale dezvoltării sportului studenţesc al Republicii Moldova 13.00.04 conducător 29.06.2006
D Pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de construcţii de maşini prin mijloacele jocurilor sportive individuale 13.00.04 conducător
consultant
Dorgan Viorel
27.04.2006
D Optimizarea procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice militare prin mijloacele înotului aplicativ 13.00.04 conducător
consultant
Botnarenco Teodor
22.12.2005
D Modelarea conţinutului antrenamentului sportiv în perioada pregătitoare la handbaliste junioare I din cadrul stadiului de specializare 13.00.04 conducător 23.12.2004
D Pregătirea studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport pentru activitatea didactică în cadrul cursului de culturism 13.00.04 USEFS conducător 23.12.2004