Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia programării antrenamentului sportiv al handbaliştilor juniori II pe bază de obiective operaţionale


Autor: Şufaru Constantin
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 796.332:796.015

Adobe PDF document 1.34 Mb / în română
239 pagini


Cuvinte Cheie

obiective operaţionale, programare, proces instructiv-educativ de antrenament sportiv, modelare-planificare, juniori II, obiective, mijloace de acţionare, modele obiectivizate

Adnotare

Teza abordează tema eficientizării procesului de antrenament în handbal la juniorii II, prin optimizarea programării instruirii pe bază de obiective operaţionale.

Sunt prezentate ultimele studii care fundamentează ştiinţific programarea şi planificarea antrenamentului, coordonatele operaţionalizării obiectivelor şi procesul ştiinţific de raţionalizare a mijloacelor de acţionare.

A fost determinat sistemul obiectivelor de instruire în handbal şi ierarhizarea acestora, precum şi concretizarea obiectivelor operaţionale la nivelul subiecţilor din grupa de experiment, în paralel cu exemplificarea principalelor mijloace de acţionare.

În baza datelor obţinute la testările iniţiale şi a analizei făcute de antrenori, a rezultatelor din anul precedent s-a conceput prognozarea progresului ce trebuie realizat.

Au fost elaborate programe de pregătire anuale pe mezocicluri, microcicluri şi lecţii de antrenament a căror desfăşurare practică a fost monitorizată permanent prin testări iniţiale, intermediare şi finale care au permis intervenţia oportună de corectare a programării iniţiale.

Testările au evidenţiat dinamica progresului realizat pentru care în final s-au adus argumentări ştiinţific determinate. Rezultatele experimentului, fundamentările teoretice, argumentările metodologice, investigaţiile sociologice, ne-au permis să construim modele obiectivizate care pot constitui repere ştiinţific determinate pentru o programare raţională a obiectivelor operaţionale în handbal la juniorii II.

Concluziile, suficient de numeroase, dar necesare, evidenţiază o concepţie care poate fi unitară privind programarea antrenamentului sportiv la acest nivel, precum şi căile cele mai eficiente de realizare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Aspecte metodologice privind antrenamentul sportiv al handbaliştilor juniori II
 • 1.1. Conceptul modern despre antrenamentul sportiv la copii şi juniori
 • 1.2. Direcţii de bază ale antrenamentului sportiv al handbaliştilor juniori II
 • 1.3. Particularităţile morfofuncţionale ale juniorilor II, în jocul de handbal
 • 1.4. Tendinţe actuale în programarea antrenamentului sportiv în handbal

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea materialelor cercetării

CAPITOLUL 3. Determinarea metodologiei de programare a antrenamentului sportiv pe bază de obiective operaţionale, la handbaliştii juniori II
 • 3.1. Conţinutul metodologic al programării antrenamentului sportiv pe bază de obiective operaţionale, la handbaliştii juniori II
 • 3.2. Conţinutul obiectivelor de instruire - educare pentru jucătorii de handbal juniori II
 • 3.3. Programarea generală a conţinutului antrenamentului sportiv la nivelul handbaliştilor juniori II
 • 3.4. Programarea obiectivelor instructiv-educative şi a mijloacelor de acţionare pe mezocicluri, microcicluri săptămânale şi lecţii

 • CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a programării antrenamentului pe bază de obiective operaţionale la nivelul juniorilor II
 • 4.1. Modele obiectivizate ale pregătirii şi programării antrenamentelor pe bază de obiective operaţionale
 • 4.2. Dinamica evoluţiei parametrilor morfologici, fizici şi tehnico-tactici
 • 4.3. Analiza comparativă a stadiului de pregătire sportivă a handbaliştilor juniori II