Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea teoretică a elevilor din învăţământul liceal în cadrul disciplinei „educaţia fizică”


Autor: Docu Axelerad
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Carp
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 371.037.1:796

Adobe PDF document 1.19 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

elevi, treapta liceală, curriculumul, pregătire teoretică, cunoştinţe teoretice, cunoştinţe teoretice generale, cunoştinţe teoretice speciale, pregătire fizică, evaluare, atletism, gimnastică, jocuri sportive

Adnotare

Lucrarea în cauză abordează problema optimizării procesului de educaţie fizică prin prisma pregătirii teoretice a elevilor treptei liceale .

Analiza literaturii de specialitate, precum şi propria experienţă, au scos în evidenţă faptul că pregătirea teoretică este un component de bază a procesului de educaţie fizică şcolară, inclusiv şi la nivelul treptei liceale, care necesită o atenţie sporită din partea specialiştilor din domeniu. În documentele de organizare şi desfăşurare a educaţiei fizice şcolare sunt indicate unele repere teoretice ce urmează a fi însuşite de elevii vârstei respective, însă nu există cerinţe unice şi concrete privind predarea şi evaluarea nivelului de însuşire a acestora.

În cadrul anchetării specialiştilor ce activează în învăţământul preuniversitar, precum şi desfăşurarea experimentului constatativ, a fost demonstrat faptul că nivelul însuşirii cunoştinţelor teoretice la elevii treptei liceale este destul de scăzut şi necesită intervenţii metodologice privind procesul de planificare, predare şi evaluare a acestora.

În cercetările date a fost întreprinsă încercarea de a optimiza pregătirea teoretică a elevilor treptei liceale prin aplicarea unui complex de procedee metodice în cadrul formelor de organizare a educaţiei fizice şcolare. Acestea au fost aplicate în procesul de instruire a elevilor din licee pe parcursul unui an de studii sub formă de experiment pedagogic.

Analizând rezultatele experimentului pedagogic s-a demonstrat faptul că nivelul pregătirii teoretice a sporit semnificativ la elevii grupei experimentale faţă de grupa martor, unde instruirea elevilor s-a desfăşurat în mod tradiţional, respectând cerinţele indicate de ministerul de resort în documentele existente în instituţiile preuniversitare la nivelul treptei liceale. Cele mai relevante rezultate s-au înregistrat în cadrul pregătirii teoretice speciale, compartimentele jocuri sportive şi atletism, unde elevii grupei experimentale au fost superiori faţă de cei din grupa martor la majoritatea subiectelor evaluate.

Prin urmare, metodologia pregătirii teoretice a elevilor treptei liceale, aprobată în cadrul experimentului pedagogic de bază, poate fi recomandară pentru aplicare în practica instruirii elevilor din unităţile de învăţământ la vârsta respectivă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind organizarea educaţiei fizice cu elevii treptei liceale
 • Caracteristici generale ale educaţiei fizice în sistemul învăţământului preuniversitar
 • Caracteristica formelor de organizare a educaţiei fizice şcolare cu elevii claselor liceale
 • Componentele procesului instructiv de educaţie fizică şcolară la nivelul treptei liceale
 • Cunoştinţe teoretice – component de bază în educaţia fizică şcolară

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetărilor
 • Metodele de cercetare
 • Organizarea cercetărilor

CAPITOLUL III. Aprecierea eficienţei conţinutului educaţiei fizice şcolare la nivelul treptei liceale
 • Analiza opiniilor specialiştilor pe problema pregătirii teoretice a elevilor treptei liceale în cadrul educaţiei fizice şcolare.
 • Analiza documentelor şcolare de organizare a educaţiei fizice a elevilor din treapta liceală
 • Aprecierea nivelului pregătirii teoretice a elevilor din învăţământul liceal în cadrul activităţilor de educaţie fizică
 • Metodologia predării cunoştinţelor teoretice elevilor treptei liceale în cadrul disciplinei „Educaţia fizică”

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării metodicii pregătirii teoretice a elevilor treptei liceale în cadrul educaţiei fizice şcolare
 • Evoluţia indicilor pregătirii motrice a elevilor treptei liceale cuprinşi în experimentul pedagogic
 • Analiza însuşirii calitative a curriculumului şcolar la educaţia fizică de către elevii treptei liceale
 • Formarea cunoştinţelor teoretice la elevii treptei liceale cuprinşi în experimentul pedagogic