Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Carp Ion, doctor, profesor universitarCarp Ion, doctor, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Abilitare:24 iunie 2005, nr.25
Specialităţi abilitate: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Adaptarea copiilor de 3-6 ani în cadrul înotului recreativ și asanativ 13.00.04 USEFS conducător 30.11.2021
D Eficienţa lecţiei de educaţie fizică în aer liber în ciclul gimnazial prin aplicarea mijloacelor din handbal, teză de doctor în ştiinţe ale educației 13.00.04 USEFS referent 12.01.2023
D Dezvoltarea capacită?ilor psihomotrice ale studen?ilor militari prin mijloacele artelor marţiale 13.00.04 USEFS referent
conducător
Jurat Valeriu
17.03.2023
D Dezvoltarea îndemânării la fotbaliștii de 12-13 ani în funcție de specificul postului de joc 13.00.04 USEFS membru CSS
conducător
Branişte Gheorghe
07.04.2023

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Pregătirea fizică specială și diferenţiată a fotbaliştilor de 13-14 ani într-un ciclu anual de antrenament 13.00.04 USEFS conducător 05.07.2016
D Dezvoltarea calitǎţilor motrice la elevii din învǎţǎmântul gimnazial în baza dozǎrii diferenţiate a efortului fizic 13.00.04 USEFS conducător 08.07.2011
D Eficientizarea procesului educaţional la disciplina „Educaţie fizică” din ciclul liceal în baza strategiilor didactice contemporane 13.00.04 conducător 23.12.2010
D Pregătirea teoretică a elevilor din învăţământul liceal în cadrul disciplinei „educaţia fizică” 13.00.04 conducător 26.02.2009
D Metodica organizării lucrului independent cu elevii treptei gimnaziale la obiectul „Educaţie fizică” 13.00.04 conducător 19.06.2008
D Eficienţa folosirii mijloacelor audiovizuale în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale 13.00.04 conducător 17.04.2008
D Selecţia sportivă în tenisul de câmp în sistemul pregătirii multianuale 13.00.04 conducător 20.12.2007