Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Carp Ion, doctor, conferenţiar universitarCarp Ion, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Abilitare:16 februarie 2012, nr.1519
Specialităţi abilitate: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metodologia implementării mijloacelor de fitness în cadrul procesului de educaţie fizică a elevelor supraponderale (ciclul gimnazial) 13.00.04 USEFS membru CSS
conducător
Râşneac Boris
28.01.2014
D Impactul activităţilor de educaţie fizică extracurriculare (baschet) asupra dezvoltării capacităţilor motrice ale elevilor din treapta învăţământului gimnazial 13.00.04 USEFS referent
conducător
Rotaru Andrei
06.03.2014
D Dezvoltarea capacităţilor de forţă-viteză a rugbiştilor de performanţă prin aplicarea aparatelor ajutătoare 13.00.04 USEFS referent
conducător
Ciorbă Constantin
03.04.2014
D Dezvoltarea forţei de vîslire a înotătorilor de performanţă prin utilizarea tehnologiilor computerizate 13.00.04 USEFS referent
conducător
Botnarenco Teodor
03.04.2014

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Influenţa mijloacelor specifice artelor marţiale „karate do Shotokan” asupra dinamicii calităţilor motrice la studenţii instituţiilor de neprofil 13.00.04 USEFS conducător 18.12.2013
D Dezvoltarea calitǎţilor motrice la elevii din învǎţǎmântul gimnazial în baza dozǎrii diferenţiate a efortului fizic 13.00.04 USEFS conducător 08.07.2011
D Eficientizarea procesului educaţional la disciplina „Educaţie fizică” din ciclul liceal în baza strategiilor didactice contemporane 13.00.04 USEFS conducător 23.12.2010
D Pregătirea teoretică a elevilor din învăţământul liceal în cadrul disciplinei „educaţia fizică” 13.00.04 conducător 26.02.2009
D Metodica organizării lucrului independent cu elevii treptei gimnaziale la obiectul „Educaţie fizică” 13.00.04 conducător 19.06.2008
D Eficienţa folosirii mijloacelor audiovizuale în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale 13.00.04 conducător 17.04.2008
D Selecţia sportivă în tenisul de câmp în sistemul pregătirii multianuale 13.00.04 conducător 20.12.2007