Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Particularităţile ştiinţifico-metodice ale corecţiei dezvoltării fizice nearmonioase a elevilor claselor superioare prin mijloacele body building-ului


Autor: Granevschi Vladimir
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Viorel Dorgan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 371.037.1:796.894

Adobe PDF document 1.45 Mb / în rusă
160 pagini


Cuvinte Cheie

body building, exerciţii cu greutăţi, metode de antrenament, procese şi stări psihologice, programe de lecţii, testări

Adnotare

Teza abordează problema organizării educaţiei fizice extraşcolare cu elevii de 15-17 ani în baza corecţiei dezvoltării lor fizice nearmonioase prin mijloacele body building-ului, luând în consideraţie somatotipul.

În rezultatul investigaţiei analitice a problemei şi studierii sistemelor pedagogice contemporane, testării şi proiectării, a fost determinat conţinutul programului orelor instructive de antrenament pentru tinerii de 15-17 ani de samototip endomorf şi ectomorf în scopul armonizării indicilor dezvoltării fizice şi optimizării caracteristicilor psihologice ale personalităţii, care condiţionează adaptarea lor în socium.

Utilizarea mijloacelor şi metodelor contemporane ale body building-ului în combinare cu pregătirea fizică generală a permis de a corecta în măsură esenţială indicii dezvoltării fizice, de a majora gradul de pregătire fizică, fapt care, în linii generale, a influenţat pozitiv starea psihologică a elevilor, concomitent cu sporirea reuşitei la toate obiectele de studii generale.

Materialele studiului în cauză pot fi utilizate în procesul instructiv-educativ al cluburilor sportive specializate, centrelor de fitness, şcolilor, gimnaziilor şi liceelor.