Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Elaborarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul antrenamentului sportiv


Autor: Nanu Liliana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Teodor Grimalschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

programe, planificare, antrenament sportiv, metodologie, pregătire fizică, pregătire tehnică, competiţie, evaluare, performanţă sportivă.

Adnotare

Prezenta cercetare cu titlul „Elaborarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice al antrenamentului sportiv a gimnastelor de 11 – 12 ani” este consacrată metodologiei perfecţionării şi argumentării experimentale a eficienţei structurii şi conţinutului antrenamentului sportiv, în baza realizării obiectivelor de pregătire fizică şi tehnică. Observaţiile pedagogice şi studiile de cercetare întreprinse ne-au atras atenţia că în gimnastica artistică feminină nu se acordă importanţa cuvenită programării conţinutului antrenamentului sportiv, motiv pentru care şi rezultatele înregistrate la testările iniţiale, atât în cazul pregătirii fizice, cât şi a celei tehnice sunt foarte slabe. Ca rezultat al cercetărilor efectuate, a fost elaborată şi aplicată în practică programa experimentală de pregătire fizică şi tehnică a gimnastelor de 11 – 12 ani. Aplicarea structurii şi conţinutului programei experimentale elaborate în cadrul procesului de antrenament sportiv şi - a confirmat eficienţa prin creşterea valorii performanţelor sportive ale gimnastelor incluse în grupa de experiment, care prezintă diferenţe semnificative la testările finale, comparativ cu cele ale gimnastelor incluse în grupa martor. Analiza coeficienţilor de corelaţie dintre indicatorii calitativi ai pregătirii fizice şi tehnice utilizate în antrenamentul sportiv al gimnastelor de 11 – 12 ani, manifestă legături semnificative de medie statistică înregistrând variabile pozitive în urma aplicării programei experimentale de pregătire, variabile cuprinse între r = 0,41 şi 0,60 , ceea ce confirmă ipoteza cercetării noastre. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate pot servi ca recomandări practice şi metodice pentru profesorii secţiilor de gimnastică a cluburilor sportive, dar şi ca material didactic pentru studenţii instituţiilor de specialitate. Termeni cheie: programe, planificare, antrenament sportiv, metodologie, pregătire fizică, pregătire tehnică, competiţie, evaluare, performanţă sportivă.

Cuprins


I. Fundamentarea teoretico – ştiinţifică a conţinutului antrenamentului sportiv în baza analizei datelor furnizate în literatura de specialitate
 • 1.1. Aspecte metodologice ale antrenamentului sportiv, performanţei sportive, programării şi evaluării în procesul instructiv – educativ
 • 1.2. Particularităţile somato – funcţionale ale gimnastelor şi caracteristicile efortului fizic în gimnastica artistică feminină
 • 1.3. Caracteristici specifice alcătuirii exerciţiilor de concurs în gimnastica artistică feminină
 • 1.4 Particularităţile pregătirii fizice şi tehnice în gimnastica artistică feminină

II. Cadrul experimental de organizare şi desfăşurare a cercetării
 • 2.1. Descrierea metodologiei, tehnicilor şi probelor utilizate în cercetare
 • 2.1.1.Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 • 2.1.2. Studierea şi generalizarea documentelor privind planificarea, evidenţa şi controlul în antrenamentul sportiv
 • 2.1.3. Observaţia pedagogică
 • 2.1.4. Ancheta tip chestionar
 • 2.1.5.Metoda testelor
 • 2.1.6. Metoda grafică şi tabelară
 • 2.1.7. Experimentul pedagogic
 • 2.1.8. Metode statistico-matematice pentru prelucrarea şi interpretarea datelor
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea rezultatelor cercetării în practică

III. Argumentarea teoretică şi practică a structurii şi conţinutului pregătirii fizice şi tehnice pentru gimnastele de 11 – 12 ani
 • 3.1. Analiza şi generalizarea răspunsurilor la ancheta de tip chestionar a specialiştilor din domeniul gimnasticii artistice feminine
 • 3.2. Aprecierea rezultatelor studiului experimental constatativ privind nivelul de pregătire fizică a gimnastelor de 11 – 12 ani
 • 3.3. Studiul experimental referitor la nivelul de însuşire a elementelor tehnice de gimnastele junioare III din cadrul Cluburilor Sportive Şcolare din România
 • 3.4. Elaborarea programei experimentale a conţinutului pregătirii fizice şi tehnice al gimnastelor de 11 –12 ani

IV.Eficienţa aplicării programei experimentale privind structura şi conţinutul pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11 – 12 ani
 • 4.1. Analiza indicatorilor somatici la gimnastele de 11 – 12 ani în cadrul experimentului pedagogic
 • 4.2. Evoluţia rezultatelor indicatorilor funcţionali la gimnastele de 11 – 12 ani din experimentul pedagogic
 • 4.3. Influenţa conţinutului antrenamentului sportiv asupra capacităţii de coordonare senzo – motorie a gimnastelor junioare III
 • 4.4. Dinamica rezultatelor indicatorilor fizici la gimnastele junioare III
 • 4.5. Analiza nivelului de însuşire a conţinutului pregătirii tehnice în baza programei experimentale elaborate şi corelaţiile stabilite între probele tehnice şi fizice pentru grupa de experiment