Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Adaptarea psihosocială a elevilor cu reţinere în dezvoltarea psihică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu conţinut adecvat


Autor: Arsene Igor
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

adaptare psihosocială, reţinere în dezvoltarea psihică, lecţie de educaţie fizică, conţinut educaţional adecvat, sisteme pedagogice ale culturii fizice, capacitate de lucru, pregătire psihomotrică, dezvoltare psihofizică, personalitate, educaţie fizică, psihosocializare

Adnotare

În cadrul prezentei cercetări a fost abordată problema cu privire la intensificarea procesului instructiv-educativ al disciplinei „Educaţia fizică” din ciclul gimnazial la elevii cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP) pe baza aplicării jocurilor dinamice în urma elaborării unei noi programe curriculare.

În rezultatul abordării teoretice a problemei, analizei şi generalizării experienţei înaintate din domeniu, a sondajului sociologic, al testărilor şi măsurătorilor, al observaţiilor pedagogice, al sintetizărilor, al proiectărilor şi modelărilor pedagogice, au fost determinate conţinuturile educaţionale optime ale programei alternative de educaţie fizică, elaborate în baza tehnologiilor didactico-formative adecvate şi mijloacelor tematicii tradiţionale – gimnastica, jocuri sportive, atletism, jocuri dinamice, unde se prevede intensificarea procesului instructiv prin respectarea principiilor metodice adecvate la lecţiile de educaţie fizică: familiarizare, învăţare, perfecţionare, evaluare, totalizare, influenţe conjugate ale factorilor cognitivi- afectivi şi psihomotrici.

Utilizarea metodicii de rezolvare pe etape a conţinutului elaborat în cadrul procesului instructiv-educativ al disciplinei „Educaţia fizică”, la lecţiile de antrenament fizic, de recreaţie şi de restabilire a contribuit la sporirea nivelului de pregătire fizică generală, psihomotrică, dezvoltare funcţională şi psihofiziologică a elevilor, care se deosebeşte calitativ de cel tradiţional (conform celor 32 parametri examinaţi).

Rezultatele experimentului pedagogic formativ, în cadrul căruia a fost implementată programa curriculară elaborată de noi cu introducerea jocurilor dinamice şi mărirea numărului de ore săptămînal, ne permite să menţionăm eficacitatea programei, a proiectelor didactice ale lecţiilor (102 ore), sistemului controlului pedagogic şi metodicii de aplicare a lor, realizate în procesul de studii cu elevii claselor a VIII-a (38 elevi: băieţi).

Materialele cercetării date pot fi utilizate în cadrul procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice din învăţămîntul preuniversitar şi universitar, la facultăţile de educaţie fizică şi sport, de reciclare a cadrelor didactice din domeniu, precum şi în alte instituţii pedagogice de profil.

Cuprins


1. PROBLEME TEORETICE ALE EDUCAŢIEI FIZICE PRIVIND INSTRUIREA ELEVILOR CU REŢINERE ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ (RDP)
 • 1.1. Specificul psihologic al individului cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP)
 • 1.2. Caracteristica sociopsihologică a personalităţii copilului cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP)
 • 1.3. Aspectul fiziologic al sistemului psihomotric la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP)
 • 1.4. Probleme sociopedagogice ale educaţiei copilului cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP)

2. METODELE ŞI ORGANIZAREA CERCETĂRII
 • 2.1. Metodele cercetării
  • 2.1.1. Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
  • 2.1.2. Studierea şi generalizarea documentaţiei de lucru din cadrul procesului instructiv–educativ la disciplina „Educaţia fizică” din ciclul gimnazial
  • 2.1.3. Observaţia pedagogică.
  • 2.1.4. Sondajul sociopedagogic
  • 2.1.5. Metodele antropometrice.
  • 2.1.6. Metoda de înregistrare a indicilor funcţionali
  • 2.1.7. Metoda de înregistrare a indicilor de dezvoltare fizică
  • 2.1.8. Metode de apreciere a nivelului de pregătire psihomotrică........................................................
  • 2.1.9. Testările psihologice pentru aprecierea nivelului de dezvoltare a proceselor cognitive, afective, psihosociale şi reglativ-voliţionale........................
  • 2.1.10. Aprecieria nivelului de pregătire intelectuală........
  • 2.1.11. Experimentul pedagogic.......................................
  • 2.1.12. Metodele de prelucrare matematică a datelor statistice şi interpretarea grafică
 • 2.2. Organizarea cercetării

3. ARGUMENTAREA SISTEMULUI DE CUNOŞTINŢE TEORETICE ŞI PRICEPERI METODICE DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE NECESARE ELEVILOR DIN ŞCOLILE NORMALE ŞI CELOR CU REŢINERI ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ
 • 3.1. Analiza activităţilor de educaţie fizică în contextul realizării obiectivelor curriculum-ului în cadrul şcolilor normale şi a celor pentru copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică.
 • 3.1.1. Analiza rezultatelor observaţiei pedagogice asupra elevilor cu RDP la lecţiile de educaţie fizică.
 • 3.2. Rezultatele sondajului sociologic cu privire la determinarea factorilor favorizaţi, inhibatori şi motivaţionali în construirea şi modificarea procesului instructiv-educativ actual din ciclul şcolilor cu elevi normali şi cu RDP
 • 3.3. Rolul adaptiv al conţinuturilor educaţionale tematice „Joc” din cadrul disciplinei „Educaţie fizică” în şcoli normale şi în cele pentru elevii cu RDP privind optimizarea procesului instructiv-educativ.

4. ARGUMENTAREA CONŢINUTULUI ADAPTAT AL EDUCAŢIEI FIZICE PENTRU ELEVII CU REŢINERE ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ (RDP)
 • 4.1. Conţinutul curriculum-ului de educaţie fizică propus pentru elevii cu reţinere în dezvoltarea psihică
 • 4.2. Importanţa conţinutului sistemului de lecţii şi rolul lor în formarea motivaţiei practicării exerciţiilor fizice la elevii cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP)
 • 4.3. Rezultatele experimentului pedagogic formativ desfăşurat cu elevii cu RDP.