Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Managementul activităţii funcţionarului public în administraţia locală din primărie


Autor: Andruşca Maria Carmen
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Iliadi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.05-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document3.76 Mb / în română

Cuvinte Cheie

activitatea funcţionarului, administraţia locală, primăria, funcţiile manageriale, resursele administraţiei, serviciu descentralizat, atribuţiile europene, fundamentarea şi perfecţionarea

Adnotare

Teză de doctor în economie. Chişinău, 2010. Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 109 numiri, 8 anexe, 118 de pagini de text de bază, inclusiv 13 figuri, 1 formulă şi 2 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice, inclusiv o monografie.

Domeniul de studiu: Administraţia publică locală.Scopul şi obiectivele tezei: cercetarea şi elaborarea bazelorconceptuale ale managementului activităţii funcţionarilor publici din primărie şi, în baza acestora, determinarea direcţiilor principale şi a măsurilor aplicative pentru dezvoltarea căilor de modernizare a managementului activităţii funcţionarului public în administraţie locală din România:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor constă în sinteza şi interpretarea actuală a bazelor manageriale a activităţii funcţionarului public din primărie; relevarea impactului funcţiei de conducere ca factor cheie în reformarea managementului activităţii funcţionarului public din primărie, reflectată în schema elaborată de autor; propunerea unui ansamblu de măsuri concrete de modernizare a activităţii funcţionarului public din primărie prin eficientizarea autonomiei locale, crearea unui serviciu public descentralizat, promovarea unui nou management şi reforma administraţiei publice, adecvat modelului lui european.

Semnificaţia teoretică a tezei este relevată în rezultatele analizei evoluţiei conceptelor managementului şi tendinţelor actuale ale dezvoltării acestuia; fundamentarea conceptelor structural-teritoriale şi funcţional-operaţionale prin abordare sistemică şi prin utilizarea aspectelor categoriilor filozofice – forma şi conţinutul, reprezentate în schema elaborată de autor, privind legăturile dintre ele şi partajarea acestora pe niveluri; identificarea conceptelor esenţiale ale funcţiei publice de conducere şi legăturile reciproce dintre resursele administraţiei.

Valoarea aplicativă a lucrăriieste determinată de recomandările conţinute în lucrare, implementarea cărora va spori eficienţa managementului activităţii funcţionarilor autorităţilor publice locale din primărie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele principale ale tezei au fost relatate şi discutate la şedinţele catedrei de management (a. 2007-2009) şi la şedinţa seminarului ştiinţific de profil al ULIM-ului. Materialele lucrării au fost prezentate în cadrul diferitor conferinţe ştiinţifico-practice şi simpozioane, seminare şi sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI TEORETICO-APLICATIVE A MANAGEMENTULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LA ETAPA ACTUALĂ ŞI ROLUL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII INSTITUŢIILOR ADMINISTRAŢIEI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC
 • 1.1. Concluzii la capitolul

2. BAZELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FUNCŢIONARULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN PRIMĂRIE
 • 2.1. Investigaţiile concepţionale ale funcţiilor publice şi legăturile reciproce dintre resursele administraţiei
 • 2.2. Funcţia de conducere şi rolul ei în managementul resurselor umane în autorităţile publice locale
 • 2.3. Fundamentarea conceptelor esenţiale ale managementului activităţii funcţionarului public din primărie
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CONTEXTUL EXPERIENŢEI EUROPENE
 • 3.1. Armonizarea concordanţei managementului administraţiei publice locale autohtone cu dispoziţiile normelor constituţionale şi atribuţiilor legale europene
 • 3.2. Conceptualizarea sistemului informaţional ca bază a perfecţionării managementului autorităţilor publice locale în condiţiile integrării europene
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. PERFECŢIONAREA DEZVOLTĂRII MANAGEMENTULUI ACTUAL AL ACTIVITĂŢII FUNCŢIONARULUI PUBLIC DIN PRIMĂRIE
 • 4.1. Sintetizarea analizei reformei administraţiei româneşti şi propunerea ansamblului de soluţii pentru modificarea structurală şi funcţională a administraţiei
 • 4.2. Propunerile pentru crearea unui serviciu public descentralizat cu scopul creşterii eficienţei activităţii funcţionarului public
 • 4.3. Direcţiile de bază de perfecţionare a metodelor de instruire şi practicilor de gestionare a activităţii funcţionarului public
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI