Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al competitivităţii întreprinderii


Autor: Drăgălin Iuliana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.05-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

calitate, managementul calităţii, managementul calităţii totale, industria de confecţii, SMC, planificarea calităţii, certificare, sistem integrat de management, costurile calităţii, eficienţa economică, standardele ISO 9000:2000

Adnotare

Domeniul de studiu al tezei este perfecţionarea gestiunii calităţii, precum şi impactul asupra competitivităţii întreprinderii. Scopul şi obiectivele lucrării constau în studierea situaţiei actuale în ceea ce priveşte gestiunea calităţii la întreprinderi şi elaborarea recomandărilor pentru perfecţionarea acestui proces, ca factor al competitivităţii întreprinderii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică sînt relevate prin aprofundarea şi dezvoltarea conceptelor şi principiilor teoretice şi metodice, determinarea factorilor care au incidenţă asupra procesului de gestiune a calităţii producţiei la întreprindere, precizarea concepţiei de perfecţionare a gestiunii calităţii producţiei la întreprindere, identificarea principalelor direcţii de perfecţionare a gestiunii calităţii producţiei, elaborarea modelului de organizare a gestiunii calităţii la întreprindere, precum şi propunerea unui model matematic de prognozare a cererii la schimbarea calităţii produselor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării sînt determinate de dezvoltarea conceptelor teoretico-practice contemporane referitoare la elaborarea şi aplicarea metodicii determinării impactului gestiunii calităţii producţiei asupra competitivităţii întreprinderii pe piaţa autohtonă şi cea externă, precum şi identificarea problemelor esenţiale şi propunerea de soluţii pentru depăşirea acestora. Cercetările efectuate au pus în evidenţă calitatea produselor ca factor care contribuie esenţial la creşterea nivelului competitivităţii întreprinderii. De asemenea, în teză este reflectat modelul de perfecţionare a gestiunii calităţii pentru a favoriza creşterea nivelului de competitivitate a întreprinderii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: conceptul lucrării, concluziile şi propunerile formulate au fost utilizate la elaborarea programului de perfecţionare a gestiunii calităţii la societăţile pe acţiuni „IONEL”, „TRICON”, „ACVILA”.

Cuprins


1. BAZELE METODOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN ÎNTREPRINDERI
 • 1.1. Principiile metodologice ale managementului calităţii producţiei
 • la întreprinderi
 • 1.2. Starea managementului calităţii producţiei la întreprinderi– experienţa internaţională
 • 1.3. Direcţiile de bază ale perfecţionării gestiunii calităţii ca factor al competitivităţii întreprinderii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ORGANIZAREA GESTIUNII CALITĂŢII CA FACTOR AL COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Metodologia perfecţionării gestiunii calităţii
 • 2.2. Modelarea cîmpului funcţional al activităţii întreprinderii în vederea gestiunii calităţii
 • 2.3. Organizarea gestionării calităţii la întreprinderile din Republica Moldova
 • 2.4. Concluzii capitolul 2

3. IMPACTUL ECONOMICO-SOCIAL AL GESTIUNII CALITĂŢII ASUPRA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII
 • 3.1. Metoda evaluării impactului economico-social al perfecţionării sistemului de gestiune a calităţii
 • 3.2. Impactul economic al perfecţionării gestiunii calităţii ca factor al competitivităţii întreprinderii
 • 3.3. Consecinţele sociale ale perfecţionării sistemului de gestiune a calităţii
 • 3.4. Concluzii capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI