Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia dezvoltări şi calităţilor de forţă-viteză la sprinteri juniori (16-17 ani )


Autor: Aurelia Cristina Macri
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Constantin Scripcenco
doctor
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.24 Mb / în română

Cuvinte Cheie

proces de antrenament sportiv, metodologie de pregătire, calitate motrică, viteză, pregătire de forţă-viteză, forţă explozivă, putere, contracţii musculare, pliometrie

Adnotare

Lucrarea este dest inată argumentării teoretice şi experimentale a necesităţii folosirii mijloacelor cu caracter de forţă-viteză în pregătirea alergătorilor de viteză juniori 16-17 ani .

Dinamica multianuală a performanţelor alergătorilor de viteză tineri scoate în evidenţă micşorarea substanţială a tempourilor de creştere a măiestriei sportive în etapa antrenamentului aprofundată.

Cercetările efectuate au demonstrat că micşorarea ratei de creştere a măiestrei sportive la alergătorii juniori de 16-17 ani se datorează nivelului scăzut de dezvoltare a calităţilor de forţă-viteză, aceasta fiind o consecinţă a utilizării unui volum mic de exerciţii dedicate dezvoltării acestei calităţi motrice.

În rezultatul cercetărilor a fost elaborată şi argumentat experimental structura folosirii pe etape - succesive a exerciţiilor cu caracter de forţă-viteză cu un volum ridicat de mijloace cu caracter pliometric.

Metodica elaborată va contribui la creşterea nivelului de dezvoltare a calităţilor motrice speciale şi , în consecinţă, se va majora performanţa în alergarea pe distanţa de 100m.

Rezul tatele cercetării pot fi folosite în calitate de recomandări practice în procesul pregătirii sprinterilor tineri .