Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în baza programării de tip algoritmic a cursului de bază la disciplina "atletism"


Autor: Mihaela Butnariu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pregătire profesională, disciplina ,,Atletism”, curs de bază, programare de tip algoritmic, cunoştinţe teoretico – metodice, deprinderi şi priceperi motrice, pregătire fizică

Adnotare

Cercetarea de faţă este orientată în direcţia îmbunătăţirii procesului de pregătire profesională a studenţilor de la facultăţile cu profil de educaţie fizică şi sport în baza aplicării programării de tip algoritmic în predarea cursului de bază la disciplina ,,Atletism”.

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor întreprinse, demonstrează că studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport care studiază cursul de bază la disciplina ,,Atletism” au un nivel relativ scăzut, atât în ceea ce priveşte nivelul pregătirii fizice şi tehnice, cât şi însuşirea cunoştinţelor teoretico – metodice prevăzute în programa analitică.

În funcţie de datele obţinute în cercetările efectuate, a fost elaborată şi aplicată programa experimentală la disciplina ,,Atletism”, întocmită în baza programării de tip algoritmic, conţinutul fiecărui algoritm de instruire fiind în concordanţă cu tematica studiată, repartizată pe mai multe forme de lecţii, cum ar fi: cursuri teoretice, lecţii practico – metodice, seminarii, integrare didactică etc. – programă ce a fost folosită în activitatea studenţilor din grupa experimentală pe parcursul a doi ani de studii.

În cadrul experimentului pedagogic, programarea de tip algoritmic în însuşirea cursului de bază la disciplina ,,Atletism”, şi-a dovedit eficacitatea, în sensul că studenţii din grupa experimentală au însuşit la un nivel calitativ superior, comparativ cu grupa martor, cunoştinţele teoretice, metodice, deprinderile şi priceperile motrice prevăzute în programa analitică.

Programarea de tip algoritmic aplicată în predarea cursului de bază la disciplina ,,Atletism” şi rezultatele experimentului pedagogic, pot fi folosite cu succes, în calitate de recomandări ştiinţifico-metodice de către studenţii şi cadrele didactice din instituţiile de învăţământ superior cu profil de educaţie fizică şi sport.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretico – metodologice ale pregătirii specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi sportului
 • 1.1. Analiza literaturii de specialitate cu privire la structura şi conţinutul pregătirii specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi sportului
 • 1.2. Cerinţele de bază ale pregătirii profesionale a studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport
 • 1.3. Căile de perfecţionare a însuşirii cursului de bază la disciplina "Atletism" în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 1.4. Date generale privind algoritmizarea în domeniul educaţiei fizice şi sportului

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.1.1. Analiza literaturii de specialitate
 • 2.1.2. Analiza documentelor procesului instructiv – educativ
 • 2.1.3. Observaţia pedagogică
 • 2.1.4. Ancheta pe bază de chestionar
 • 2.1.5. Testarea pregătirii fizice, tehnice, teoretice şi metodice
 • 2.1.6. Experimentul pedagogic
 • 2.1.7. Metoda statistico-matematică
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3.Aprobarea, aplicarea şi valorificarea cercetării

CAPITOLUL III. Studiu privind structura şi conţinutul pregătirii profesionale a studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina "atletism"
 • 3.1. Analiza documentelor de organizare şi desfăşurare a cursului de bază la disciplina "Atletism" în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 3.2. Analiza opiniilor specialiştilor pe problema pregătirii profesionale a studenţilor de la facultăţile de profil care au parcurs cursul de bază la disciplina "Atletism"
 • 3.3. Verificarea nivelului condiţiei fizice, a cunoştinţelor teoretice şi a tehnicii de execuţie a deprinderilor şi priceperilor motrice din atletism la candidaţii admişi şi înmatriculaţi în anul I de studiu la facultatea de educaţie fizică şi sport
 • 3.4. Analiza gradului de însuşire a cunoştinţelor teoretice, metodice, a nivelului pregătirii fizice şi a tehnicii de execuţie a deprinderilor şi priceperilor motrice din atletism la studenţii care au parcurs cursul de bază
 • 3.5. Argumentarea programei experimentale a cursului de bază la disiplina "Atletism" în baza programării de tip algoritmic

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a programării de tip algoritmic a cursului de bază la disciplina "atletism" la facultăţile de educaţie fizică şi sport
 • 4.1. Analiza rezultatelor pregătirii teoretice a studenţilor care au însuşit cursul de bază la disciplina "Atletism"
 • 4.2. Rezultatele nivelului pregătirii fizice a studenţilor încadraţi în experimentul pedagogic
 • 4.3. Dinamica indicilor însuşirii deprinderilor şi priceperilor motrice din atletism de către studenţii facultăţii de educaţie fizică şi sport
 • 4.4. Evaluarea însuşirii calitative a cursului de bază la disciplina "Atletism" de către studenţii facultăţii de educaţie fizică şi sport