Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modelarea conţinutului antrenamentului sportiv în perioada pregătitoare la handbaliste junioare I din cadrul stadiului de specializare


Autor: Alexandru Eftene
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 octombrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

modelare-planificare, proces instructiv-educativ de antrenament sportiv, mezociclu de tip bloc, efecte tardive, perioadă pregătitoare, stadiul de specializare, transferul efectelor de antrenament

Adnotare

În cadrul prezentei cercetări a fost abordată problema perfecţionării pregătirii sportive a handbalistelor junioare I (16-18 ani) în baza optimizării prin modelarea planificării procesului instructiv de antrenament în cadrul perioadei pregătitoare, stadiul de specializare.

Rezultatele abordării teoretice a problemei, analizei şi generalizării, a experienţei înaintate, a chestionarului sociologic, testărilor, proiectărilor şi modelării cu caracter pedagogic, au determinat structura şi conţinutul optim al planului de antrenament al handbalistelor, în sistemul procesului de antrenament al mezociclurilor de tip bloc, elaborate în baza metodicii acţiunilor asociate şi tardive ale sarcinilor motrice, determinate de efectele transferului instructiv şi funcţional al calităţilor care vizează intensificarea procesului de specializare, prin respectarea strictă a principiilor metodice fundamentale: sistemic, ciclic şi al continuităţii, orientate spre efectele cumulative, consecinţă a dinamicii efortului pe parcursul antrenamentului.

Aplicarea metodicii elaborate, de realizare consecventă a conţinutului planului de antrenament în sistemul structurilor micro- şi mezociclurilor din cadrul perioadelor pregătitoare, a permis sporirea nivelului pregătirii tehnicotactice a handbalistelor, care se deosebeşte calitativ de cel tradiţional.

Rezultatele desfăşurării experimentului pedagogic ne permit să subliniem eficacitatea modelării planului de antrenament, a sistemului de sarcini instructive de antrenament şi a metodicii de evaluare pedagogică generală şi individuală ca o consecinţă a celor 153 de lecţii de antrenament de pe parcursul celor trei mezocicluri din perioada pregătitoare.

Materialele cercetării date pot fi aplicate în procesul instructiv-educativ de antrenament din cadrul cluburilor sportive specializate de handbal precum şi la facultăţile de educaţie fizică şi sport şi la cursurile de reciclare ale antrenorilor.