Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea priceperilor de coordonare complexă a integrării componentelor procesuale în cadrul activităţii didactice la viitorii profesori de educaţie fizică


Autor: Maria Gönczi-Raicu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Olga Aftimiciuc
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

priceperile profesional-pedagogice, activitate didactică integrativă, sistemul pedagogic „Lecţia-stereotip”, coordonarea complexă, dominantele stereotipe, situaţii micro-, mezo-, macro-didactice, micro-, mezo-, macro-text, nivelurile activităţii didactice, lacunele coordonării, proiectare analitică

Adnotare

În cadrul prezentei cercetări a fost efectuată abordarea problemei formării priceperilor de coordonare complexă a integrării componentelor procesuale în cadrul activităţii didactice, orientată spre perfecţionarea pregătirii profesionale pedagogice a profesorilor de educaţiei fizică.

În baza examinării teoretice a problemei şi cercetărilor empirice a fost determinată componenţa structurală a activităţii didactice a profesorilor de educaţie fizică în sistemul pedagogic, “Situaţia macrodidactică - Partea pregătitoare a lecţiei”, precum structura şi conţinutul programei, privind formarea priceperilor pedagogice ale activităţii didactice integrative la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport. Aplicarea metodicii elaborate de realizare a programei de pregătire pe etape în cadrul procesului instructiv-educativ al disciplinei “Educaţia ritmico-muzicală” a contribuit la sporirea nivelului formării priceperilor pedagogice respective.

Rezultatele experimentului pedagogic instructiv-formativ ne-a permis să constatăm eficacitatea metodicii elaborate, care a fost realizată în volum de 40 de ore în cadrul celor două semestre (pentru primul an de studii).

Indicii nivelului de pregătire a studenţilor grupei experimentale, în contextul modelării activităţii didactice integrative, se deosebesc esenţial de indicii respectivi ai grupei martor şi studenţilor practicanţi (an IV de studii).

Materialele cercetării date pot fi utilizate în procesul instructiveducativ al facultăţilor de educaţie fizică şi sport şi institutelor de perfecţionare şi de reciclare a cadrelor didactice din domeniu.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Repere teoretice privind pregătirea didactică a viitorilor profesori de educaţie fizică
 • 1.1. Aspectul socio-pedagogic şi psihologic al personalităţii profesorului de educaţie fizică în contextul activităţii de tip integrativ
 • 1.2. Probleme generale pedagogice ale activităţii didactice a profesorului de educaţie fizică
 • 1.3. Bazele teoretico-tehnologice ale pregătirii didactice a profesorului de educaţie fizică

CAPITOLUL 2. Cadrul experimental de organizare a cercetării
 • 2.1. Strategia aplicării metodelor de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării

CAPITOLUL 3. Conţinutul cunoştinţelor şi priceperilor de coordonare complexă necesare viitorilor profesori pentru activitatea didactică integrativă în sistemul pedagogic „partea pregătitoare al ecţiei”
 • 3.1. Conţinutul cunoştinţelor şi priceperilor necesare studenţilor anului l de studiu pentru realizarea activităţilor didactice integrative
 • 3.2. Analiza nivelului de pregătire a studenţilor şi profesorilor pentru activitatea didactică integrativă „Partea pregătitoare a lecţiei”
 • 3.3. Conţinutul mijloacelor educaţiei ritmicomuzicale de formare a priceperilor de coordonare complexă în cadrul activităţii didactice integrative

CAPITOLUL 4. Abordarea metodologică a formării priceperilor de coordonare complexă a integrării componentelor procesuale în cadrul activităţii didactice la viitorii profesori
 • 4.1. Tehnologia formării pe etape la studenţi a cunoştinţelor şi priceperilor de coordonare complexă în cadrul activităţii didactice integrative
 • 4.2. Programa cursului special „Pregătirea studenţilor F.E.F.S. pentru activitatea didactică în cadrul disciplinei „Educaţia ritmico-muzicală”
 • 4.3. Validarea metodicii elaborate de formare a cunoştinţelor şi priceperilor de coordonare complexă în cadrul cursului special „Educaţia ritmico-muzicală”