Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea atletică polivalentă a elevilor din ciclul gimnazial în baza conţinuturilor educaţionale cu efect multilateral de instruire


Autor: Nicolae Pop
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Grigore Iliin
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Petru Vahnovan
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

instruire multilaterală, pregătire atletică polivalentă, forţă musculară, supleţe, rapiditate, coordonarea mişcărilor, programă specială, calităţi motrice, efort fizic

Adnotare

Cercetările de faţă sunt consacrate problemei optimizării procesului instructiv-educativ al elevilor din ciclul gimnazial în baza aplicării unei pregătiri atletice polivalente în baza conţinuturilor educaţionale cu efect multilateral de instruire.

În urma cercetărilor efectuate, pe problema dată, s-a constatat că eficacitatea instruirii multilaterale a elevilor din ciclul gimnazial este destul de redusă, unul din motivele de bază fiind metodicile organizaţionale tradiţionale nedesăvârşite, ce nu ţin cont întotdeauna de legităţile teoriei şi metodicii educaţiei fizice.

Ca rezultat al cercetărilor efectuate, a fost elaborată programa experimentală, care a fost aplicată în practica elevilor în vârstă de 13-14 ani din ciclul gimnazial, având la bază pregătirea atletică polivalentă, a cărei structură şi conţinut au fost determinate de tematica problematicii studiate, încadrată în forma principală a procesului de învăţământ (lecţia de educaţie fizică şcolară).

Aplicarea acestei programe pe parcursul experimentului pedagogic s-a dovedit eficientă. Elevii grupei experimentale, în comparaţie cu cei din grupa martor, au înregistrat rezultate superioare la toate categoriile de teste. Din cercetarea întreprinsă şi prezentarea în lucrare a rezultatelor cercetării reiese că aplicarea în procesul de instruire a exerciţiilor de atletism diferite ca exprimare motrică, tip de efort şi metodică de învăţare, constituie o metodă eficientă a motricităţii elevilor.

Rezultatele obţinute pot fi aplicate cu succes în calitate de recomandări practico-metodice pentru profesorii din instituţiile gimnaziale, care predau educaţia fizică, precum şi ca material de studiu la obiectul ’’Teoria şi metodica educaţiei fizice’’ pentru studenţii Facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport.

Cuprins


CAPITOLUL I. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate
 • 1.1. Probleme tehnico-metodice ale instruirii multilaterale în cadrul disciplinei ’’educaţie fizică’’ din ciclul gimnazial
 • 1.2. Cerinţele şi caracteristicile pregătirii atletice polivalente în ciclul gimnazial
 • 1.3. Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice şi legătura reciprocă dintre ele la elevii ciclului gimnazial
 • 1.4. Locul exerciţiilor fizice pentru dezvoltarea calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică
 • 1.5.Particularităţile anatomo-fiziologice, morfo-funcţionale şi psihice ale elevilor din ciclul gimnazial

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1 Metodele de cercetare
 • 2.1.1.Analiza literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate
 • 2.1.2.Metoda anchetei
 • 2.1.3.Metoda observaţiei pedagogice
 • 2.1.4.Metoda măsurătorilor şi testărilor
 • 2.1.5.Experimentul pedagogic
 • 2.1.6.Metodele statistico-matematice
 • 2 Organizarea cercetării

CAPITOLUL III. Cercetarea mijloacelor şi metodelor de pregătire atletică polivalentă a elevilor din ciclul gimnazial (13-14 ani) cu efect multilateral de instruire
 • 3.1. Analiza generalizării practicii instructiv-educative înaintate (analiza chestionarului)
 • 3.2. Determinarea teoretică şi conţinutul general instructiv-educativ al pregătirii polivalente
 • 3.3. Esenţa structurii şi conţinutul programei speciale de pregătire atletică polivalentă
 • 3.4. Analiza rezultatelor cercetării şi raportul de reciprocitate dintre indicii pregătirii atletice în cadrul experimentului pedagogic

CAPITOLUL IV Argumentarea teoretică şi experimentală a metodicii pregătirii atletice polivalente a elevilor din ciclul gimnazial (13 – 14 ani) orientată spre instruirea multilaterală
 • 4.1 Optimizarea procesului instructiv – educativ cu efect multilateral printr- o pregătire atletică polivalentă a elevilor din ciclul gimnazial (13-14 ani)
 • 4.2 Argumentarea eficacităţii metodicii pregătirii atletice polivalente a elevilor din ciclul gimnazial (13-14 ani) în baza programării conţinuturilor educaţionale cu efect multilateral de instruire
 • 4.3 Dinamica indicilor motrici pe parcursul experimentului pedagogic la grupele experimentală şi martor
 • 4.4 Analiza eficacităţii programei speciale de pregătire atletică a elevilor din ciclul gimnazial (13-14 ani)