Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Restructurarea eforturilor de antrenament în cadrul ciclului anual de pregătire a alergătoarelor de semifond junioare pentru obţinerea formei sportive


Autor: Corneliu Scurt
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Petru Vahnovan
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Lazari Povestca
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Cuvinte Cheie

alergare, rezistenţă, rezistenţă specifică, mijloace de pregătire, volum, intensitate, viteză de deplasare, regim aerob, mixt şi anaerob, formă sportivă, competiţie de obiectiv,efort compensator

Adnotare

Lucrarea îşi propune perfecţionarea şi dirijarea continuă a procesului de pregătire şi participare la concursuri prin restructurarea conţinutului pregătirii în cadrul ciclului anual pentru obţinerea formei sportive la competiţia de obiectiv. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate şi generalizarea practicii sportive înaintate a scos în evidenţă faptul că trecerea sportivelor junioare la nivelul alergătoarelor de elită senioare se face mai lent, iar restructurarea eforturilor de antrenament în cadrul ciclului anual pentru obţinerea formei sportive la competiţiile de obiectiv constituie o prioritate .

Restructurarea conţinutului pregătirii prin utilizarea în proporţie mărită a eforturilor în zona mixtă şi anaerobă precum şi tratarea ca indicator separat a efortului cu caracter compensator, abordarea unei strategii corespunzătoare de participare la concursuri contribuie la creşterea nivelului alergătoarelor junioare de semifond, precum şi la obţinerea formei sportive la competiţia de obiectiv.

Cercetarea a fost realizată cu participarea a două grupe de alergătoare junioare din România care practică probele de semifond. Grupa experimentală a realizat modelul propus spre cercetare care a pus accentul pe dezvoltarea rezistenţei specifice şi a vitezei de deplasare şi menţinerea acesteia pe o porţiune cât mai lungă a cursei, iar grupa de control a realizat modelul propus de programa pentru cluburile sportive şcolare recomandate de F.R.A.

Rezultatele testărilor şi probelor de control precum şi ale alergării pe 1500m, pe porţiuni ale cursei, precum şi pe distanţa totală a evidenţiat faptul că restructurarea eforturilor de antrenament în cadrul ciclului anual de pregătire au condus la un progres semnificativ al grupei experimentale în ceea ce priveşte performanţa.

Rezultatele cercetării atât în ceea ce priveşte testările fizice şi probele de control, cât şi rezultatele finale sunt concretizări utile specialiştilor în domeniul pregătirii alergătoarelor de semifond junioare, contribuind la completarea bazei teoretice în domeniu precum şi la elaborarea unui model de pregătire care, aplicat, să contribuie la accederea mai rapidă a acestora, în rândul alergătoarelor de elită.

Cuprins


CAPITOLUL I. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate
 • 1.1. Fundamentarea ştiinţifică a efortului de antrenament şi concurs în probele de semifond
 • 1.1.1. Efortul de antrenament şi concurs în probele de semifond
 • 1.1.2. Particularităţile morfologice şi funcţionale ale vârstei atletelor junioare
 • 1.1.3. Aspectele fiziologice şi biochimice ale educării capacităţii de efort
 • 1.1.4. Metode şi mijloace de dezvoltare a capacităţii de efort
 • 1.1.5. Indicatorii absoluţi şi relativi ai rezistenţei utilizaţi în antrenamentul probelor de semifond
 • 1.1.6. Planificare, programare şi prognoză în alergările de semifond
 • 1.1.7. Participarea la concursuri
 • 1.1.8. Probe şi norme de control
 • 1.2. Particularităţile antrenamentului în probele de semifond
 • 1.2.1. Conţinutul pregătirii fizice în antrenamentul probelor de semifond
 • 1.2.2. Principalele caracteristici tehnice ale alergării de semifond
 • 1.2.3. Conţinutul pregătirii tactice a alergătoarelor de semifond
 • 1.2.4. Structura pregătirii psihologice a alergătoarelor de semifond

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.1.1.Analiza literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate
 • 2.1.2.Metoda anchetei prin chestionar, interviu şi convorbire
 • 2.1.3.Generalizarea practicii sportive înaintate
 • 2.1.4.Observaţiile pedagogice
 • 2.1.5.Metoda măsurătorilor şi testărilor
 • 2.1.6.Experimentul pedagogic
 • 2.1.7.Metoda comparativă
 • 2.1.8.Metode statistico-matematice
 • 2.2. Organizarea cercetării

CAPITOLUL III. Cercetarea eficienţei mijloacelor de pregătire şi concurs la alergătoarele de semifond juni - oare pentru obţinerea formei sportive
 • 3.1.Analiza şi generalizarea practicii sportive înaintate
 • 3.2.Analiza structurii optime a mijloacelor şi metodelor de pregătire a alergătoarelor de semifond junioare în diferite perioade şi etape ale ciclului anual
 • 3.3.Analiza corelativă a principalelor mijloace de pregătire a alergătoarelor de semifond junioare utilizate în cercetare
 • 3.4.Aprecierea modelului de pregătire şi concurs conform calendarului competiţional în condiţiile şi cerinţele obţinerii rezultatelor de mare valoare

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a metodicii de pregătire şi concurs la alergătoarele de semifond junioare
 • 4.1.Etapele de antrenament şi concurs pe parcursul ciclului anual la alergătoarele de semifond
 • 4.2.Eficienţa utilizării metodelor şi mijloacelor optime de antrenament la nivelul alergătoarelor de semifond, junioare