Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea personalităţii elevilor din treapta învăţământului liceal prin activităţi turistice şcolare


Autor: Elena Moldovan
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Svetlana Goncearuc
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 371.037.1+7965

Adobe PDF document 1.71 Mb / în română
232 pagini


Cuvinte Cheie

formare, personalitate, activităţi extraşcolare, activităţi turistice şcolare, elevi de liceu, potenţial psihomotric, climat social, relaţii interpersonale, coeziune de grup, trăsături de personalitate

Adnotare

Lucrarea tratează perfecţionarea procesului instructiv-educativ al activităţilor extraşcolare şi modelarea acestuia prin implementarea experimentală a unei programe de activităţi turistice care să contribuie la formarea personalităţii elevilor din treapta învăţământului liceal.

Analiza literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate a scos în evidenţă faptul că formarea personalităţii elevilor prin activităţi turistice nu este tratată suficient. În ce priveşte diversificarea programelor extraşcolare prin activităţi turistice, se remarcă faptul că, deşi realizările în domeniul vizat sunt evidente, totuşi la etapa actuală rămân nesoluţionate probleme ce ţin de semnificaţia valorilor educative ale turismului în dezvoltarea fizică generală, psihomotrică şi socială a elevului adolescent, perioadă considerată definitorie în stabilirea bazei motivaţionale, sociale, morale, intelectuale ale personalităţii adolescentului. În încercarea de a demonstra avantajele utilizării formelor de turism în formarea personalităţii elevilor, am elaborat o programă de activităţi turistice în funcţie de obiectivele educaţionale majore şi componentele activităţii educative şcolare.

Programa concepută prezintă o structură ce cuprinde forme de activităţi turistice, noi informaţii şi elemente de conţinut din domeniul turismului, accesibile elevilor din ciclul liceal care duc la creşterea aspectului formativ al acţiunilor turistice. Toate elementele cuprinse în structura programei de activităţi turistice au vizat atragerea elevilor în practicarea turismului şi pe această bază influenţarea potenţialului psihomotric, creşterea coeziunii în relaţiile interpersonale, formarea trăsăturilor de personalitate şi studiul impactului activităţilor turistice asupra elevilor din punct de vedere sanogenic, sociologic şi psihologic. Cercetarea a fost realizată cu participarea a două grupe de elevi de liceu şi a constat în evaluarea parametrilor potenţialului psihomotric, ai climatului social de grup şi ai relaţiilor interpersonale, în sondarea opiniei trăsăturilor de personalitate şi impactul activităţilor turistice asupra elevilor. Au fost analizate comparativ testările iniţiale şi finale ale parametrilor psihomotrici, matricea sociometrică şi diferenţa dintre opinii, privind influenţa activităţilor turistice formării trăsăturilor de personalitate ale elevilor şi beneficiile activităţilor turistice asupra elevilor din punct de vedere sanogenic, sociologic şi psihologic. Rezultatele testărilor iniţiale şi finale au evidenţiat faptul că formele de turism propuse în cadrul programului educativ extraşcolar au condus la un progres semnificativ al grupei experimentale în ceea ce priveşte nivelul mai bun al parametrilor cercetaţi faţă de grupa martor.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice privind formarea personalităţii elevilor din treapta învăţământului liceal prin activităţi turistice şcolare
 • 1.1. Tendinţe în abordările teoretice privind formarea personalităţii
 • 1.2. Particularităţi psihologice, socio-morale şi psihomotrice de dezvoltare a elevilor de vârsta 15-16 ani
 • 1.3. Semnificaţia valorilor educative ale turismului în formarea personalităţii elevilor
 • 1.4. Activităţile turistice şcolare, modalitate de organizare a procesului de formare a personalităţii elevilor
 • 1.5. Aspectul pedagogic al activităţilor turistice

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1 Metodele de cercetare utilizate în fundamentarea teoretică şi practică a tezei
 • 2.1.1. Analiza literaturii de specialitate
 • 2.1.2. Observaţia pedagogică
 • 2.1.3. Ancheta tip chestionar
 • 2.1.4. Testarea potenţialului psihomotric
 • 2.1.5. Testarea climatului social şi a relaţiilor interpersonale prin metoda sociometrică
 • 2.1.6. Testări prin chestionări sociologice
 • 2.1.7. Experimentul pedagogic
 • 2.1.8. Metoda statistico-matematică de prelucrare şi interpretare a datelor
 • 2.2.Organizarea cercetării
 • 2.3.Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării

CAPITOLUL 3. Argumente teoretico - metodice privind elaborarea programei de activităţi turistice şcolare
 • 3.1.Analiza documentelor şcolare din perspectiva activităţilor extraşcolare
 • 3.2.Importanţa activităţilor turistice în opinia cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor
 • 3.3.Nivelul de dezvoltare psihomotrică al elevilor din treapta învăţământului liceal
 • 3.4.Climatului social, relaţiile interpersonale şi coeziunea de grup la vîrsta adolescenţei
 • 3.5 Structura şi conţinutului programei experimentale cu activităţi turistice pentru elevii din treapta învăţământului liceal

CAPITOLUL 4. Argumentarea teoretico-experimentală a programei de activităţi turistice în vederea formării personalităţii elevilor din treapta învăţământului liceal
 • 4.1.Dinamica indicilor potenţialului psihomotric al elevilor din treapta învăţământului liceal, rezultatul aplicării programei de activităţi turistice
 • 4.2.Evoluţia şi analiza comparativă a dinamicii coeziunii de grup şi a relaţiilor interpersonale în cadrul experimentului formativ
 • 4.3.Influenţa activităţilor turistice privind formarea trăsăturilor de personalitate ale elevilor de liceu
 • 4.4.Evaluarea impactului activităţilor turistice asupra dezvoltării elevilor din treapta învăţământului liceal