Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Conţinutul pregătirii sportive a fotbaliştilor juniori, vârsta 17-18 ani, în cadrul cluburilor sportive private


Autor: Aurelian Drăgan
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 796.322

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
182 pagini


Cuvinte Cheie

fotbal, juniori, antrenament sportiv, Club Sportiv Privat, pregătire fizică, pregătire tehnico-tactică

Adnotare

Cercetarea efectuată la nivelul juniorilor, 17-18 ani, în cadrul Cluburilor Sportive Private a avut ca scop alcătuirea unui program unitar de pregătire pentru centrele private, care să contribuie la perfecţionarea metodicii privind instruirea fotbaliştilor juniori.

Cu toate că centrele private reprezintă elementul de noutate, la momentul actual literatura de specialitate a tratat pe larg această problemă din punct de vedere organizatoric, însă mai puţin din punct de vedere metodic.

Astfel, elaborarea unei programe de instruire adaptate în pregătirea fotbaliştilor juniori, 17-18 ani, în cadrul Cluburilor Sportive Private urma să contribuie la sporirea nivelului calitativ al componentelor de bază ale antrenamentului sportiv. Programa în cauză a fost aplicată în practica pregătirii fotbaliştilor juniori în unităţile private de instruire pe parcursul unui an de studii.

Analizând rezultatele experimentului pedagogic de bază s-a constatat că sportivii juniori ai grupei experimentale au obţinut indici superiori faţă de fotbaliştii din grupa martor la majoritatea probelor fizice, tehnice şi tactice cu creşteri valorice semnificative apropiate de cerinţele Federaţiei Române de Fotbal.

Rezultate cercetărilor pot fi aplicate în calitate de recomandări practico-metodice pentru specialiştii disciplinei respective care activează în toate formele de organizare a activităţii fotbalistice la nivelul juniorilor, precum şi în instituţiile superioare de cultură fizică cu studenţii specializaţi la disciplina „fotbal”.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate pe problema pregătirii fotbaliştilor juniori
 • 1.1. Noţiuni generale privind antrenamentul sportiv al fotbaliştilor juniori
 • 1.2. Particularităţi de bază ale antrenamentului sportiv al fotbaliştilor juniori
 • 1.3. Caracteristicile psihologice şi morfo-funcţionale ale fotbaliştilor juniori, vârsta 17-18 ani
 • 1.4. Caracteristicile generale ale unităţilor de pregătire ale fotbaliştilor juniori

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetărilor
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea rezultatelor cercetării

CAPITOLUL 3. Determinarea conţinutului antrenamentului sportiv al fotbaliştilor juniori în cadrul cluburilor sportive private
 • 3.1. Analiza opiniilor specialiştilor pe problema pregătirii rezervelor sportive (juniori 17-18 ani) în jocul de fotbal
 • 3.2. Nivelul dezvoltării indicilor motrici ai fotbaliştilor juniori (experiment constatativ)
 • 3.3. Aprecierea nivelului pregătirii tehnice a fotbaliştilor juniori, vârsta 17-18 ani
 • 3.4. Conţinutul antrenamentului sportiv al fotbaliştilor juniori în cadrul Cluburilor Sportive Private

CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a eficacităţii antrenamentului sportiv în cadrul cluburilor sportive private (experiment pedagogic de bază)
 • 4.1. Dinamica indicilor motrici ai fotbaliştilor juniori încadraţi în experimentul pedagogic de bază
 • 4.2. Rezultatele pregătirii tehnice a fotbaliştilor juniori în cadrul experimentului pedagogic de bază
 • 4.3. Analiza rezultatelor experimentului pedagogic privind dezvoltarea indicilor tehnici în condiţii de joc ai fotbaliştilor juniori
 • 4.4. Caracteristicile indicilor tactici în condiţii de joc în pregătirea fotbalişti lor juniori