Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Eficienţa folosirii jocurilor de mişcare cu elemente tehnice din handbal în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare


Autor: Călin Roman
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 796.322.077.5

Adobe PDF document 5.58 Mb / în română
253 pagini


Cuvinte Cheie

clasele primare, lecţiile de educaţie fizică, pregătirea fizică, pregătirea tehnică, pregătirea funcţională, mijloace de pregătire, programe, planificare, jocuri de mişcare, elemente tehnice din handbal

Adnotare

Teza este dedicată argumentării teoretice şi experimentale a optimizării procesului instructiv-educativ la lecţiile de educaţie fizică cu elevii ciclului primar. Studiile efectuate au demonstrat că vârsta de 10-11 ani este destul de favorabilă pentru formarea deprinderilor şi priceperilor motrice, dezvoltarea morfo-funcţională şi motrică a elevilor.

Practica demonstrează, că una din căile de optimizare a conţinutului educaţiei fizice şcolare, inclusiv în ciclul primar, este folosirea jocurilor de mişcare cu elemente tehnice din jocurile sportive la lecţiile de educaţie fizică. În acest context a fost realizată şi aplicată în practică metodica folosirii jocurilor de mişcare cu elemente tehnice din handbal la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor primare.

Rezultatele experimentului pedagogic de bază au demonstrat că în urma aplicării acestei metodici a sporit esenţial nivelul dezvoltării morfo-funcţionale şi motrice, precum şi nivelul însuşirii priceperilor şi deprinderilor motrice din jocul de handbal de către elevii grupelor experimentale comparativ cu cei din grupa martor. În acelaşi timp, în grupele experimentale a scăzut brusc numărul de absenţe nemotivate la lecţiile de educaţie fizică şi a crescut numărul copiilor înscrişi în cadrul Cluburilor Sportive Şcolare, fapt ce demonstrează sporirea interesului elevilor faţă de educaţia fizică şcolară, faţă de jocul de handbal.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate ca recomandări practico-metodice în cadrul educaţiei fizice şcolare cu elevii claselor primare, precum şi în cadrul pregătirii profesionale a studenţilor instituţiilor superioare de învăţământ de cultură fizică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte teoretico-metodice privind organizarea educaţiei fizice şcolare în clasele primare
 • 1.1. Repere teoretico-metodice ale educaţiei fizice cu elevii claselor primare
 • 1.2. Rolul jocurilor sportive şi de mişcare ca mijloc de bază în educaţia fizică a elevilor din clasele primare
 • 1.3. Aspecte metodologice privind formarea priceperilor şi deprinderilor motrice în cadrul educaţiei fizice şi sportului
 • 1.4. Particularităţile anatomo-fiziologice ale copiilor, vârsta 10-11 ani

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării

CAPITOLUL III. Eficacitatea aplicării jocurilor de mişcare cu elemente tehnice din handbal la lecţiile de educaţie fizică în clasele primare
 • 3.1. Analiza documentelor de planificare şi organizare a educaţiei fizice cu elevii claselor primare
 • 3.2. Analiza opiniilor specialiştilor privind folosirea jocurilor de mişcare cu elemente tehnice din handbal în lecţiile de educaţie fizică la clasele primare
 • 3.3. Aprecierea nivelului dezvoltării fizice, pregătirii motrice şi funcţionale a elevilor claselor primare
 • 3.4. Clasificarea jocurilor de mişcare cu elemente tehnice din handbal utilizate în lecţia de educaţie fizică cu elevii claselor primare

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a eficacităţii folosirii jocurilor de mişcare cu elemente tehnice din handbal la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor primare
 • 4.1. Date privind dezvoltarea somatică a elevilor ciclului primar în urma aplicării jocurilor de mişcare cu elemente tehnice din handbal
 • 4.2. Aspecte ale potenţialului motric al elevilor claselor primare în cadrul experimentului pedagogic
 • 4.3. Dinamica indicatorilor funcţionali la elevii claselor primare incluşi în experimentul pedagogic
 • 4.4. Analiza indicilor calitativi privind rezultatele educaţiei fizice a elevilor claselor primare