Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă


Autor: Boiangiu Carmen Claudia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Igor Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU 159.923-053.6(043.3)

Adobe PDF document 6.20 Mb / în română
265 pagini


Cuvinte Cheie

interese, interese ocupaționale, tipul realist, tipul investigativ, tipul artistic, tipul social, tipul întreprinzător, tipul convenţional, vârsta adolescentă, trăsături de personalitate.

Adnotare

Domeniu de studiu: Psihologia dezvoltării. Dezvoltarea intereselor ocupaționale la adolescenți.

Scopul: rezidă în asimilarea cunoştinţelor ştiinţifice noi privind specificul dezvoltării intereselor ocupaționale la adolescenți, determinarea particularităţilor de personalitate ale adolescenților cu diferite interese ocupaționale, elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihologică orientat spre dezvoltarea intereselor ocupaționale la adolescenți.

Obiectivele lucrării sunt: studierea literaturii psihologice referitoare la interesele ocupaționale, trăsăturile de personalitate, vârsta adolescentă; identificarea tipurilor de interese specifice fiecărui profil de studiu: pedagogic, umanist și real; stabilirea diferenţelor în dezvoltarea intereselor ocupaționale în dependență de profilul de studiu și în dependență de gen; determinarea nivelului de dezvoltare a intereselor și a gradului de congruență cu profesia aleasă la adolescenți; determinarea factorilor de personalitate specifici adolescenților din cadrul profilurilor de studii; elaborarea și implementarea programului de intervenție psihologică pentru dezvoltarea intereselor ocupaționale.

Problema științifică importantă soluționată este identificarea, precizarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă pe profiluri de studii, determinarea gradului de definire, dezvoltare al intereselor la vârsta adolescentă, evidențierea factorilor de personalitate caracteristici adolescenților din cadrul diferitelor profiluri de studii și implementarea unui program psihopedagogic formativ de dezvoltare a intereselor ocupaționale la această vârstă.

Noutatea și originalitatea științifică. A fost pentru prima dată cercetată problema dezvoltării intereselor ocupaționale în adolescență: tipurile de interese specifice fiecărui profil de studiu (pedagogic, umanist și real); dinamica intereselor pe parcursul vârstei în dependență de profilul de sudiu diferit; sunt stabilite diferențele de gen în dezvoltarea intereselor ocupaționale; determinat nivelul de dezvoltare a intereselor și gradul de congruență cu profesia aleasă la adolescenți; identificați factorii de personalitate specifici adolescenților din cadru profilurilor de studii: pedagogic, umanist și real; s-a evidențiat posibilitatea influenței pozitive asupra dezvoltării intereselor ocupaționale drept consecință a aplicării programului psihopedagogic formativ.

Semnificația teoretică a cercetării constă în prezentarea caracteristicilor principale ale dezvoltării intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă în dependență de profilul de studiu, în dependență de gen, deosebirile în trăsăturile de personalitate la adolescenții din diferite profiluri de studii.

Valoarea aplicativă rezidă în posibilitatea aplicării metodologiei psihodiagnostice propuse în cercetare și a programului complex de intervenție psihopedagogică în activitatea psihologilor școlari, practicienilor, consilierilor, profesorilor. Programul psihopedagogic poate fi inclus în activitatea de orientare vocațională și profesională, în gimnaziu și liceu, constituind baza unui ghid metodologic în vederea organizării eficiente a procesului de dezvoltare a intereselor ocupaționale.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice obținute sunt utilizate în procesul de pregătire și formare a psihologilor la facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, la cursurile: Psihologia dezvoltării, Consilierea psihologică, Psihologia muncii, Psihologia motivației și orientarea școlară și profesională ș.a., în serviciul psihologic școlar, în activitatea de consiliere psihologică.

Cuprins


INTRODUCERE

1. PROBLEMA INTERESELOR OCUPAȚIONALE ÎN PSIHOLOGIE

 • 1.1. Conceptul de interes – definire, geneză, factori determinanți și clasificare
 • 1.2. Interesele ocupaţionale și teoriile privind procesul alegerii carierei
 • 1.3. Adolescența și particularităţi ale intereselor la această vârstă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A DEZVOLTĂRII INTERESELOR OCUPAȚIONALE LA VÂRSTA ADOLESCENTĂ

  • 2.1. Obiectul, ipotezele, metodele și instrumentele de cercetare
  • 2.2. Rezultatele cercetării experimentale a intereselor ocupaționale la vârsta adolescenței
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

  3. DEZVOLTAREA INTERESELOR OCUPAȚIONALE LA VÂRSTA ADOLESCENTĂ

  • 3.1. Prezentarea generală a programului formativ
  • 3.2. Prezentarea și interpretarea rezultatelor dezvoltării intereselor ocupaționale la vârsta adolescenței în condiții experimental
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

  CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI