Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul performanței în învățământul superior agronomic și cercetare în Republica Moldova”


Autor: SÎRBU Adrian
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Dragoş Cimpoieş
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Teza

CZU 378.663.0863:061.62 (478)

Adobe PDF document 9.08 Mb / în română
248 pagini


Cuvinte Cheie

performanță academică, analiza anvelopării datelor, instituții de învățământ superior, organizații din sfera științei și inovării,rating

Adnotare

Teza este structurată din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 114 numiri, 24 anexe, 149 pagini text de bază, 24 figuri, 47 tabele, 4 formule. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie managementul performanței academice în învățământul superior agronomic și cercetare în Republica Moldova.

Scopul şi obiectivele lucrarii constă în perfecționarea managementului performanței în învățământul superior agronomic și cercetare în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în fundamentarea metodologică a tehnicii de evaluare a performanței academice în baza metodelor programării liniare utilizând analiza anvelopării datelor. Este elaborată metoda de evaluare a ratingului managementului performanței în învățământul superior agronomic și cercetare pentru eficientizarea procesului de cercetare și promovarea academică a cadrelor. În lucrare este prezentată o analiză comparativă a ratingului unităților decizionale unice la toate nivelurile ierarhice instituționale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea performanței academice comparative a învățământului superior agronomic și cercetare prin intermediul metodei ratingului neparametric, fapt care permite formularea unor politici mai eficiente, argumentate științific, în domeniul învățământului superior agronomic și cercetare. Semnificaţia teoretică constă în stabilirea unor rezultate și legități în relația funcțională între nivelul performanței academice și caracteristicile unităților decizionale unice care permite optimizarea asigurării financiare, tehnico-materiale și a salarizării personalului în învățământul superior agronomic și cercetare în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea ratingului DEA de către organele de resort pentru eficientizarea bugetului de cercetare și perfecționarea sistemului reglementării de stat a promovării cadrelor. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în cadrul proiectului instituțional 15.817.05.31A ,, Dezvoltarea durabilă a spațiului rural al Republicii Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană”.

Cuprins


1. ASPECTELE TEORETICE, METODOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI PERFORMANȚEI
 • 1.1. Istoria și etapele de dezvoltare a managementului performanței
 • 1.2. Managementul performanței – veriga de bază a managementului resurselor umane
 • 1.3. Performanța, pilonul de bază la constituirea clasamentelor mondiale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR AGRONOMIC ȘI CERCETARE
 • 2.1. Analiza managementului performanței în cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova
 • 2.2. Analiza managementului performanței în cadrul organizațiilor de cercetare cu profil agronomic
 • 2.3. Modalitățile de elaborare, realizare și aplicarea rezultatelor chestionarului din cadrul învățământului superior agronomic și cercetare
 • 2.4. Caracteristicile metodei neparametrice DEA la determinarea performanței academice în învățământul superior agronomic și cercetare

3. ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI PERFORMANȚEI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR AGRONOMIC ȘI CERCETARE
 • 3.1. Utilizarea metodei neparametrice DEA în cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova
 • 3.2. Utilizarea metodei neparametrice DEA în organizațiile de cercetare cu profil agronomic
 • 3.3. Diversificarea extensiunei rurale cu suportul învățământului superior agronomic și cercetare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI