Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul autogestiunii economice și tehnologiei asupra realizărilor în școlile primare arabe din Israel


Autor: Saleh Naji
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Nicolae Ţâu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 37.07:338(569.4)(043.3)

Adobe PDF document 2.78 Mb / în engleză
172 pagini


Cuvinte Cheie

autogestiunea economică, managementul economiei școlare, educația economică, educația, cercetarea, educația eficientă, integrarea tehnologică, bugetul școlii, automanagementul bugetului școlar, auto-managementul financiar

Adnotare

Specialitatea: Economie și management în domeniul de activitate.

Localitatea: Chișinău Anul perfectării: 2018 Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografia din 147 titluri, 6 anexe, 142 pagini de text de bază, inclusiv 11 figuri și 23 tabele. Rezultatele sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 521.03 – Economie și Management în domeniul de activitate.

Scopul și obiectivele lurării: scopul lucrării este de a relifa și argumenta impactul managementului auto-economic și tehnologiei asupra dezvoltării și realizărilor în școlile elementare arabe din Israel. În conformitate cu scopul propus în activitatea pe care o urmărește și care se adresează următoarelor obiective: studierea impactului managementului auto-economic asupra realizărilor școlilor elementare arabe în Israel; analiza abordările teoretice actuale ale managementului auto-economic în școlile elementare arabe; clarificarea aspectelor instituționale ale auto-managementului financiar în sistemul educațional din Israel; investigarea impactului tehnologiei asupra realizărilor școlilor elementare arabe din Israel; realizarea unui studiu pentru a determina impactul managementului auto-economic și tehnologiei asupra realizărilor în școlile elementare din Israel; perfecționarea corelării dintre managementul autoeconomic, tehnologie și activitatea autorităților locale, în contextul descentralizării și autoadministrării ca proces decizional în școlile elementare arabe din Israel pe baza studiului de anchetă.

Noutatea și originalitatea științifică a investigației constă în aprofundarea și completarea teoriilor privind managementul auto-economic în școlile elementare din Israel; eficientizarea managementului auto-economic și tehnologiei în ale școlilor elementare arabe din Israel; demonstrarea teoretică a impactului tehnologiilor asupra realizării în școlile elementare arabe din Israel; determinarea tipului multi-canal de auto-gestiune financiară în școlile elementare arabe din Israel; evaluarea potențialului de auto-gestiune financiară în condițiile unor resurse limitate.

Problema științifică importantă soluționată este demonstrarea necesitatății implementării managementului auto-economic și tehnologiei în școlile elementare arabe, care vor contribui la impactul asupra realizărilor și dezvoltării lor.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei sunt determinate de aspectele teoretice bazate pe managementul auto-economic și tehnologe și impactul asupra realizării și dezvoltării școlilor elementare arabe; posibilitatea punerii în aplicare a propunerilor și concluziilor pentru a îmbunătăți managementul auto-economic și tehnologiei în școlile elementare arabe; promovarea dependenței realizărilor în școlile elementare arabe din Israel, de managementul auto-economic și tehnologiei.

Implementarea rezultatelor științifice: Studiul poate avea, de asemenea, o importanță practică importantă pentru guverne, organizații și instituții relevante privind problemele investigate. Evaluările tezei și constatările pot fi luate în considerare de conducătorii instituțiilor de învățământ și de organele guvernamentale implicate în elaborarea și implementarea programelor de dezvoltare în domeniul managementului educației. Studiul managementului autoeconomic și tehnologiei este semnificativ din mai multe motive. Gestiunea auto-economică este o nouă tendință în școlile elementare arabe din Israel; Investigarea managementul auto-economic și efectul acestuia asupra realizării școlare. Utilizarea tehnologiilor actuale în scopul instruirii are un impact deosebit asupra implicării studenților, a stilurilor de învățare, a interacțiunilor studentprofesor și a satisfacției cadrelor didactice, precum și a rezultatelor învățării.