Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / august /

Selecţia sportivă în tenisul de câmp în sistemul pregătirii multianuale


Autor: Aurelian Segărceanu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Carp
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 796.342:796.01514

Adobe PDF document 1.37 Mb / în română
220 pagini

Cuvinte Cheie

tenis de câmp, pregătire sportivă, pregătire multianuală, proces de antrenament, selecţie sportivă, modelul de pregătire, perfecţionare sportivă, pregătire tehnică şi psihologică

Adnotare

Cercetările de faţă sunt consacrate problemei optimizării procesului de selecţie sportivă în tenisul de câmp la diverse etape ale pregătirii multianuale în baza elaborării unor modele specifice jocului şi activităţilor competiţionale moderne.

În urma cercetărilor efectuate pe problema dată, a analizei literaturii de specialitate şi a planurilor de pregătire a tenismenilor, precum şi a sondajului sociologic, s-a constatat că eficacitatea selecţiei în sistemul pregătirii multianuale este destul de redusă, deoarece nu întotdeauna se ţine cont de metodologia existentă, de legităţile teoriei antrenamentului sportiv şi de unii factori şi indici specifici jocului de tenis.

Analiza modelelor se selecţie existente, a nivelului dezvoltării fizice, a indicilor motrici, a datelor pregătirii tehnice şi a indicilor psihologici a tenismenilor la cele trei etape ale cercetării a permis să argumentăm experimental eficienţa selecţiei sportive în tenisul de câmp în sistemul pregătirii multianuale şi să elaborăm bloc-modelul de selecţie a performerului de talie mondială.

Rezultatele obţinute pot fi aplicate cu succes în calitate de recomandări metodice pentru antrenorii din şcolile sportive pentru copii şi juniori, şcolile de măiestrie sportivă, cluburile private etc., precum şi în procesul de instruire al studenţilor din instituţiile de profil.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza ştiinţifico-metodică a sistemului de selecţie sportivă expusă în literatura de specialitate la ora actuală
 • 1.1. Noţiuni generale despre selecţia sportivă în sistemul de pregătire a sportivilor de performanţă
 • 1.2. Aspecte teoretico-metodice ale selecţiei în jocurile sportive.
 • 1.3. Caracteristica sistemului de selecţie, specific tenisului de câmp.
 • 1.4. Metode şi criterii de selecţii aplicative în sistemul de pregătire a sportivilor tenismeni
 • 1.5. Particularităţile teoretico-metodice ale procesului de pregătire a sportivilor în tenisul de câmp.

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metode şi tehnici de cercetare.
 • 2.2. Organizarea cercetării.
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării.

CAPITOLUL 3. Structura şi conţinutul procesului de selecţie în tenisul de câmp
 • 3.1. Locul şi importanţa selecţiei în cadrul sistemului de pregătire a tenismenilor de performanţă (sondaj sociologic).
 • 3.2. Analiza documentelor privind pregătirea sportivilor în tenisul de câmp
 • 3.3. Caracteristica factorilor ce determină conţinutul selecţiei la tenismenii de performanţă.
 • 3.4. Analiza modelelor de selecţie a tenismenilor la diverse etape ale antrenamentului sportiv.

CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a eficienţei selecţiei sportive în tenisul de cîmp la diverse etape ale pregătirii multianuale
 • 4.1. Analiza nivelului dezvoltării somatice a eşantionului de subiecţi incluşi în cercetare.
 • 4.2. Dinamica indicilor motrici la tenismenii de performanţă
 • 4.3. Evaluarea rezultatelor obţinute de sportivii lotului experimental
 • 4.4. Caracteristica indicilor psihologici ai sportivilor tenismeni
 • 4.5. Argumentarea experimentală a modelului conceptual de selecţie a tenismenilor la nivel mondial în tenisul de cîmp