Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea procesului de educaţie fizică la nivelul învăţământului gimnazial în dependenţă de factorii de mediu


Autor: Dima Marius Dumitru
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 796:371.037.1:574

Adobe PDF document 1.16 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

optimizare, mediu ambiant, ecologie, sisteme de acţionare, lecţie de educaţie fizică, sănătate a elevilor, igienă, radiaţii, temperatură

Adnotare

În cadrul prezentei cercetări a fost abordată problema practicării exerciţiilor fizice de către elevi în dependenţă de factorii de mediu, având ca scop optimizarea procesului de educaţie fizică din ciclul gimnazial în dependenţă de gradul de poluare a mediului ambiant prin aplicarea sistemelor adecvate de acţionare.

În rezultatul generalizărilor teoretice, studiului documentar din domeniul practicii existente, sondajului sociopedagogic şi proiectărilor analitice a fost determinat conţinutul mijloacelor adecvate ale educaţiei fizice, metodologia de aplicare a acestora în dependenţă de starea poluării mediului ambiant in cadrul căruia se desfăşoară procesul instructiv-educativ la disciplina Educaţie fizică.

Rezultatele obţinute în cadrul experimentului pilot şi experimentului pedagogic desfăşurat în condiţiile procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice gimnaziale ne permite să constatăm eficacitatea programei propuse şi metodologiei de aplicare a acesteia pe parcursul unui an şcolar cu elevii claselor a V-a şi a VI-a.

În urma analizei comparative matematico-statistice s-a stabilit că utilizarea mijloacelor de acţionare elaborate de noi şi aplicate in experimentul pedagogic a influenţat semnificativ asupra indicilor parametrilor funcţionali şi motrici, ei având valorile net superioare la pragul de semnificaţie de 5-1% la grupa experiment faţă de grupa martor.

Analiza corelativă a demonstrat că factorii poluanţi SO2, CO, Noxe şi particule în suspensie au o influenţă clara asupra procesului de dezvoltare funcţionala si de pregătire motrică, care poate fi luată în consideraţie pentru lichidarea influenţelor negative menţionate anterior prin includerea mijloacelor elaborate de noi, mijloace ce ţin cont de factorii de mediu.

Materialele cercetării date pot fi aplicate in procesul instructiv-educativ la şcoli situate în mediul poluat şi la cursuri de pregătire a cadrelor didactice de profil.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza teoretică şi aspecte legate de practicarea exerciţiilor fizice de către elevii din ciclul gimnazial în dependenţă de factorii de mediu tratate în literatura de specialitate
 • 1.1. Concepte teoretice privind calitatea mediului şi influenţa factorilor de mediu asupra organismului uman în perioada sa de creştere
 • 1.2. Aspecte ce ţin de practicarea exerciţiilor fizice în dependenţă de multitudinea de factori ce condiţionează obţinerea unui mod sănătos de viaţă
 • 1.3. Legătura dintre practicarea exerciţiului fizic şi mediu văzută prin prisma influenţelor nocive ce o au unii factori poluanţi asupra dezvoltării copiilor de vârsta 11-12 ani

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metode de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării

CAPITOLUL 3. Studiu privind desfăşurarea actuală a procesului de educaţie fizică în dependenţă de factorii de mediu ambiant
 • 3.1. Analiza rezultatelor chestionării privind desfăşurarea practicării exerciţiilor fizice având în vedere influenţa factorilor de mediu
 • 3.2. Aprecierea nivelului de dezvoltare fizică a elevilor din clasele a V- a şi a VI- a din zone cu grad diferit de poluare (experiment pilot)
 • 3.3. Elaborarea sistemelor de acţionare pentru desfăşurarea lecţiei de educaţie fizică în dependenţă de factorii de mediu

CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a sisteme- lor de acţionare alese
 • 4.1. Influenţa mediului ambiant asupra dezvoltării copiilor în cadrul desfăşurării lecţiei de educaţie fizică pentru vârsta cercetată (11 – 12 ani)
  • 4.1.1. Analiza indicatorilor dezvoltării somatice.
  • 4.1.2. Analiza indicatorilor la probele funcţionale
  • 4.1.3. Analiza indicatorilor la testele de pregătire fizică
 • 4.2. Contribuţia pe care o are mediul ambiant asupra dezvoltării şi pregătirii fizice a elevilor