Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea priceperilor didactice la studenţii facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului „Gimnastică de bază”


Autor: Rus Cristian Mihail
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 796.001.8

Adobe PDF document 2.58 Mb / în română
219 pagini


Cuvinte Cheie

priceperi didactice, activitate didactică, sistem pedagogic „Lecţie”, proiectare analitică, programa formării priceperilor.

Adnotare

Formarea priceperilor didactice la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în contextul evoluţiei în domeniul pedagogic, trebuie să fie coordonată şi orientată în mod evident pentru că acestea stau la baza activităţilor. Astfel, formarea priceperilor didactice la studenţii facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului „Gimnastica de bază” prin orientarea sa urmăreşte o integrare a pregătirii practice şi teoretice a viitorului specialist în domeniul educaţiei fizice. Prin pregătirea în cadrul cursului „Gimnastica de bază” şi „Practică pedagogică” se realizează legătura procesului instructiv-educativ al învăţământului universitar pentru activitatea ulterioară de profesor de educaţie fizică, în cadrul căreia se realizează interacţiunea personalităţii cu mediul profesional şi social, caracterul şi eficacitatea cărora se determină, în primul rând, prin potenţialul lui socioprofesional

Baza lucrării o constituie conceptele fundamentale despre formarea pe etape a priceperilor didactice, ca proces de interiorizare-exteriorizare a activităţilor cognitiv motrice. Cercetarea se bazează pe principiile formării priceperilor pe o cale mai scurtă, favorizată de experienţele motrice anterioare utilizate ca bază de plecare a abordării şi susţinută prin elaborarea recomandărilor practice şi metodice privind formarea priceperilor didactice în cadrul cursului practic „Gimnastică de bază”. Sunt determinate şi argumentate cunoştinţele şi priceperile didactice, fapt ce facilitează obiectivizarea evaluărilor pentru competenţele profesionale.

Programa elaborată, conceptele teoretice şi abordările metodice pot fi implementate la nivel de facultăţi de specialitate, dar pot constitui, în acelaşi timp, subiecte în cadrul cursurilor de perfecţionare a profesorilor de educaţie fizică

Cuprins


CAPITOLUL 1. Fundamente teoretico-metodice ale formării priceperilor didactice la viitorul profesor de educaţie fizică
 • 1.1. Aspectele relaţiei pedagogice, sociologice şi psihologice ale studentului facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul activităţilor de formare ale priceperilor didactice
 • 1.2. Aspecte generale pedagogice ale activităţii didactice ale profesorului de educaţie fizică.
 • 1.3. Pregătirea didactică a profesorului de educaţie fizică din punct de vedere teoretico-metodic.

CAPITOLUL 2. Cadrul experimental al organizării cercetării.
 • 2.1. Strategia aplicării metodelor de cercetare.
  • 2.1.1. Analiza teoretică şi generalizarea literaturii metodico-ştiinţifice şi de specialitate.
  • 2.1.2. Studierea procesului de învăţământ, a documentelor profesorilor de educaţie fizică din sistemul de învăţământ şi a materialelor practicii pedagogice de la facultăţile de educaţie fizică şi sport.
  • 2.1.3. Sondaj sociopedagogic (anchetă, interviu, conversaţie.
  • 2.1.4. Cercetarea subiecţilor prin observaţie pedagogică.
  • 2.1.5. Nota de experţi, autoaprecierea.
  • 2.1.6. Cronometrarea
  • 2.1.7. Experimentul pedagogic.
  • 2.1.8. Metoda matematică de prelucrare a datelor statistice
 • 2.2. Organizarea cercetării.

CAPITOLUL 3. Conţinutul cunoştiinţelor şi priceperilor didactice necesare studenţilor pentru activitatea pedagogică în lecţia de educaţie fizică.
 • 3.1. Conţinutul educaţional al gimnasticii de bază privind formarea cunoştinţelor şi priceperilor didactice la studenţii anului I
 • 3.2. Argumentarea conceptului general privind programa cursului „Gimnastică de bază” pentru formarea priceperilor didactice la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport.

CAPITOLUL 4. Abordarea metodologică a formării priceperilor didactice necesare viitorului profesor în activităţile didactice din sistemul lecţiilor de educaţie fizică
 • 4.1. Programa analitică a cursului practic „Gimnastică de bază” elaborată în vederea formării priceperilor didactice la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 4.2.Metodica formării priceperilor didactice la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport prin cursul practic „Gimnastică de bază” în cadrul disciplinei „Gimnastica”
 • 4.3.Confirmarea metodicii folosite la formarea priceperilor didactice în cadrul cursului „Gimnastica de bază” şi „Practica pedagogică”