Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Balmuş Nicolae, doctor, conferenţiar universitarBalmuş Nicolae, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:17 decembrie 2009, nr.1016
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Modelarea adaptiv-parametrică a unor sisteme fizice complexe 01.04.02 USM membru CSS
consultant
Căpăţână Gheorghe
conducător
Paladi Florentin
18.01.2017

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Repere metodologice ale elaborării şi implementării softwarelor educaţionale din perspectiva formării competenţelor transversale la informatică 13.00.02 UPSC conducător
conducător
Cosovan Olga
22.12.2015