Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rudic Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitarRudic Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:28 februarie 2008, nr.860
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Condiţiile psihopedagogice ale managementului cunoştinţelor în activitatea metodică a cadrelor didactice 13.00.01 USM conducător 05.10.2011
D Metodologia elaborării manualului şcolar 13.00.01 conducător 18.06.2009
D Pregătirea profesională a muncitorilor în contextul ocupaţional 13.00.01 conducător 19.06.2008