Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia elaborării manualului şcolar


Autor: Bîrnaz Nina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.24 Mb / în română

Teza

CZU 37.0 (043.3)

Adobe PDF document 1.07 Mb / în română
195 pagini


Cuvinte Cheie

Metodologie, manual şcolar, componentă informaţională, cerinţe faţă de manualul şcolar, competenţă, model ecologic de dezvoltare, modul, lecţie, evaluare, taxonomia sarcinilor didactice, calitate, autoevaluare, relaţii eco-antropologice, autoactualizare, sistematizare, proiectare, tehnologizare

Adnotare

În această lucrare se investighează bazele conceptuale, teoretice şi tehnologice ale elaborării manualului şcolar modern. Baza conceptuală este determinată în contextul filozofiei moderne, modelului ecologic de dezvoltare a personalităţii, tipurilor psihologice, pedagogiei cibernetice, antropologice şi a pedagogiei axate pe competenţe.

În cercetare s-a aplicat abordarea metasistemică. Baza elaborării manualului şcolar modern este reprezentată de modelul pedagogic polimeric, construit în contextul realizărilor pedagogiei, filozofiei, ciberneticii prin prisma istorico-evoluţională. Proiectarea manualului şcolar modern este determinată de obiective orientate spre formarea capacităţilor şi competenţelor la elevi.

În această lucrare sînt propuse principii şi legi ce stau la baza elaborării unei noi generaţii de manuale: Legea „3 C” şi Legea „V-T- 3 Auto”; principiile: unităţii, interiorizării, dezvoltării, formării pe etape a scopurilor, lateralizării echilibrate a informaţiei, comunicativităţii; se propune o nouă definiţie a manualului şcolar; este prezentată o metodologie de creare a manualului şcolar şi sînt elaborate manuale de biologie pentru diverse clase.

Rezultatele cercetării s-au aprobat prin aplicarea manualelor elaborate în procesul activităţii educaţionale şi au confirmat ipoteza investigaţiei, la fel au fost utilizate în formarea autorilor de manuale şi în evaluarea calităţii manualului şcolar la unele concursuri de manuale.

Cuprins


I. Reflecţii polifactoriale asupra manualului şcolar
 • I.1 Analiza sistemico-evoluţională
  • 1. 1 Abordări filozofice ale evoluţiei manualului şcolar.
  • 1. 2 Abordări pedagogice ale evoluţiei manualului şcolar
  • 1. 3 Relevanţa manualului şcolar în contextul analizei conexiunii “filozofie – pedagogie”
  • 1. 4 Relevanţa manualului şcolar în contextul analizei conexiunii “fiziologie – pedagogie”
  • 1. 5 Relevanţa manualului şcolar în contextul analizei conexiunii “psihologie – pedagogie”
  • 1. 6 Relevanţa manualului şcolar în contextul analizei conexiunii “cibernetică – pedagogie”
 • I.2 Metacadrul şi indicii calităţii unui manual şcolar modern.
  • 2 Delimitări conceptuale
  • 2.1 Delimitări filozofice
  • 2.2 Delimitări psihologice
  • 2.3 Delimitări pedagogice
  • 3. Metacadrul unui manual modern
  • 3.1 Legităţile şi legile reflectate în manualul şcolar
  • 3.2 Principiile reflectate în manualul şcolar
  • 4. Indicii calităţii unui manual modern
II. Modelarea manualului şcolar modern şi validarea experimentală a manualelor şcolare
 • II. 1 Elaborarea unui model al manualului şcolar modern
  • 1.1 Rigori faţă de componenta informaţională a manualului şcolar
  • 1.2 Rigori faţă de componenta evaluare
 • II. 2 Validarea experimentală a manualelor şcolare
  • 2.1 Analiza comparativă a manualelor elaborate în contexul metodologiei propuse şi a altor manuale pe baza criteriilor stabilite
  • 2.2 Analiza comparativă a calităţii învăţării în baza manualelor elaborate avînd ca reper metodologia propusă şi în baza altor manuale
  • 2.3 Analiza comparativă a opinei experţilor despre manualele elaborate în baza metodologiei propuse şi referitor la alte manuale.